Vzdelávanie školských parlamentov v Liptovskom Mikuláši

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom v dňoch 15.-16. mája 2023 realizovala tretie vzdelávanie  pre školské parlamenty stredných škôl v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnili sa ho mladí ľudia, ktorí pôsobia v parlamentoch na školách : Gymnázium Michala Miloslava Hodžu,  Liptovský Mikuláš , Stredná odborná škola polytechnická,  Liptovský Mikuláš, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský HrádokStredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka Škola,  Liptovský Mikuláš, Gymnázium, Liptovský Hrádok.

Workhshopovo- diskusné stretnutie bolo zamerané na udržateľnosť a kvalitu participácie školských parlamentov. Účastníci poznali aké roly majú v tíme školského parlamentu, ako aktívne počúvať , dávať spätnú väzbu, vyjednávať, slušne riešiť konflikty. Podstatná časť vzdelávania bola venovaná analýze problémov školských parlamentov a ich príčinám. Cieľom a aktivitám, ktoré podporia kvalitu a udržateľnosť školských parlamentov na stredných školách . Vzdelávanie bolo zakončené možnosťou podať si malý projekt, ktorým  podporia viditeľnosť a  poslanie školského parlamentu.

Výzva na podanie žiadosti pre školské parlamenty, ktoré sa zúčastnili vzdelávania je zverejnená  TU

Cieľom série  vzdelávacích aktivít, ktoré bude RMŽK realizovať v tomto roku sú nazvané #rozvíjajme je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách Žilinského kraja prostredníctvom angažovaných školských parlamentov .

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.