Webinár „Bezpečná škola“

Dňa 30.3.2021 sa uskutočnil webinár Bezpečná škola, ktorý pripravil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Inštitútom dialogických praxí v Ružomberku pod vedením Mgr. Oľgy Okálovej, PhD. spolu s Mgr.Veronikou Luksa a tímom facilitátorov.

Webinár „Bezpečná škola“ bol jedinečnou príležitosťou na rozvoj a podporu wellbeingu žiakov a učiteľov. Pomocou neho sa účastníci mohli inšpirovať k spolupráci a spoluvytváraniu žiadúcich zmien a bezpečia v školskej komunite.

Cieľom vzdelávania bolo predstaviť účastníkom základný rámec budovania bezpečného školského prostredia so zameraním na prevenčný koncept a dlhodobý plán riadenia pozitívnej zmeny a inklúzie.

Webinára sa zúčastnilo bezmála 120 zástupcov základných a stredných škôl, psychológovia a odborníci zo spolupracujúcich verejných inštitúcií zo Žilinského kraja.

Veríme, že zdieľané odborné poznatky, skúsenosti, príklady dobrej praxe všetkých zúčastnených boli prínosom a každý si našiel na webinári práve to, čo je pre ich školské prostredie prínosné a inšpirujúce.

Ďakujeme všetkým za inšpiráciu a tešíme niekedy nabudúce!

Materiál z webináru k stiahnutiu: