Webinár “Budovanie kultúry a klímy školy”

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s partnermi Trnavskou univerzitou v Trnave, Fórom proaktívnych škôl, o. z. a Školským networkom, o. z.

si Vás dovoľujú pozvať na odborný webinár na tému ” Budovanie kultúry a klímy školy”.

Termín webináru: 19.5.2021 o 11:50 hod

Formulár na prihlásenie na webinár: https://forms.gle/Mv8vk2VZHyJTiX3T6

Webinár bude prínosom pre riadiacich pracovníkov, pedagógov, ktorí sa zaoberajú kultúrou školy a budovaním pozitívnej klímy školy. Bližšie informácie o vzdelávaní nájdete v priloženej pozvánke.

ZÁZNAM Z WEBINÁRU SI POZRITE TU: