Zbierka  školskej organizácie Červeného kríža pri SZŠ Liptovský Mikuláš – „DEŇ NARCISOV“

Deň narcisov na našej škole nikdy neostáva opomenutý.

Aj v tomto roku sa 28.4. 2022 naši dobrovoľníci školskej organizácie ČK v počte 10, vybrali medzi ľudí, aby podporili dobrý projekt. Jeho cieľom je pomôcť dobrovoľnou finančnou čiastkou, počas Zbierky, onkologicky chorým pacientom.  Žiaci si zvolili stanovištia v meste Liptovský Mikuláš – námestie a  pešiu zónu mesta, MsÚ a obchodné centrum STOP SHOP. Motivátorkou pre nich bola koordinátorka školskej organizácie Červeného kríža pani učiteľka PhDr. Helena Straková. Akcia bola zdokumentovaná aj fotografiami ( viď príloha).

Celkový výnos zbierky činil 1765,58 €.

Všetkým našim žiakom – dobrovoľníkom patrí veľká vďaka za všetko čo robia v prospech onkologicky chorých.

Veď človek, ktorý sa realizuje v dobrovoľníctve býva spokojnejší, šťastnejší a je aj prínosom pre spoločnosť, v ktorej žije.

Ďakujeme žiakom, ktorí sa podujali zapojiť do Zbierky a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.