Zdravoťáčky zo SZŠ Liptovský Mikuláš majú silu

Dňa 29.4.2022 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále 26. ročníka v súťaži Silná ruka  stredoškolákov 2022 (pretláčanie rukou).

Na 1. mieste v kategórii dievčat nad 60kg skončila a stala sa aj majsterkou Slovenska naša žiačka Vesna Hynková z 2. ročníka študijného odboru praktická sestra.  Súčasne bola vyhlásená aj za absolútnu víťazku súťaže.

Súťaže sa ešte zúčastnili naše dve ďalšie žiačky s nasledovným umiestnením:

  • žiačka Sofia Anna Dudášiková z 2. ročníka študijného odboru praktická sestra –  II.   

     PSB trieda, obsadila 4.miesto, v kategórii dievčat do 60kg

  • žiačka Petra Hycláková  z 2. ročníka študijného odboru praktická sestra –   II.PSA

     trieda, obsadila 4.miesto v kategórii dievčat nad 60 kg.

Všetkým trom žiačkam srdečne gratulujeme a sme na nehrdí, lebo svoj úspech dosiahli hlavne svojou cieľavedomosťou a vlastným úsilím. 

Tešíme sa s nimi a prajeme ešte ďalšie športové víťazstva (foto v prílohe).