Zelené energie v rukách žiakov z SOŠ stavebnej v Žiline  

SOŠ stavebná, Tulipánová 2 v mesiaci apríli 2023 vyslala ďalšiu skupinu žiakov odborov technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení na stáž pod vedením učiteľky Jany Oravcovej v rámci programu Erasmus+ do Rakúska .

Dôvod je, že mobility žiakov v oblasti OVP vedú k zvyšovaniu ich odborných zručností a vedomostí, mäkkých zručností, ktoré sú vyžadované trhom práce, napríklad tímová práca, komunikačné zručnosti; ďalej podporujú rozvoj osobnostných charakteristík, akými sú tolerantnosť, disciplína, samostatnosť, ochota učiť sa, zvyšujú jazykové kompetencie.

Cieľom tejto stáže bolo spoznať využívanie slnka, vetra a vody pri výrobe elektrickej energie v iných európskych krajinách, ako ich zapojiť a aké technologické postupy použiť predovšetkým v rodinných domoch.

V meste Zistersdorf v Rakúsku sa zapojili vybraní žiaci 1. a 2. ročníkov do odborného  praktického výcviku v Landesberufsschule, ktorá má pôsobnosť pre celé Dolné Rakúsko.  Toho času má škola plnú obsadenosť, preto boli ubytovaní v hoteli VINOq neďaleko školy.

Prvý deň po privítaní riaditeľom školy pánom Wernerom Seltenhammerom a prehliadke školy sa začal ich pracovný deň. Po školení o bezpečnosti práce žiaci pokračovali pod vedením skúsených učiteľov praktického vyučovania s prvým tematickým celkom – obrábanie oceľových rúr. Naučili sa zvárať pomocou zváracej zmesi acetylénu a kyslíka, vytvoriť 90° ohyb, vypočítať jeho dĺžku, vypaľovať dieru, redukovať priemer rúry, narezať závit, urobiť zátku a pomedeným drôtom vytvoriť striešku. Vždy dostali technickú dokumentáciu, podľa ktorej pracovali a v závere dňa odovzdali výrobok na hodnotenie.

V ďalších dňoch si vyskúšali svoje zručnosti s meďou  ( ohýbanie, rezanie, mäkké pájkovanie).  Podľa technického výkresu mali za úlohu samostatne vytvoriť zadaný výrobok. Najdôležitejšie bolo dodržať dané rozmery, uhly, smer ohybu. Potrebné bolo správne vypočítať dĺžku rúry s rôznymi armatúrami na koncoch. Pred samotným mäkkým pájkovaním očistili rúry brúsnou podložkou a vnútro fitingov oceľovou kefkou.  1 cm hladkej rúry  natreli pájkovacou pastou a po zahriatí na určitú teplotu priložili na spoj cínový drôt. Po vychladnutí  spoj očistili.

V závere týždňa sa zoznámili s lisovaním a zváraním plastov.  Opäť podľa technického zadania  skonštruovali pomocou fitingov a Al-PEX rúrok daný výrobok.  Všetky spoje zalisovali ručnými lisovacími kliešťami. Na druhý výrobok použili nožnice a zváračku na PPR rúry.

V laboratóriách sa oboznámili so základmi fotovoltaického systému.   V rámci prezentácie sa dozvedeli o význame slnečného žiarenia za rôznych poveternostných podmienok. Spoznali zloženie jednotlivých typov buniek , z ktorých sa skladajú panely – monokryštalické  polykryštalické a amorfné. Názorne bolo predvedené zapojenie buniek a panelov.

Na vyučovacom paneli merali výkon fotovoltaického systému pri zmene slnečného svitu a sklonu strechy.

Získali prehľad o výhodách a nevýhodách ostrovného systému a systému, ktorý je pripojený aj do elektrickej rozvodnej siete, ako prebieha montáž na strechách rôzneho sklonu. Dozvedeli sa o výhodách fotovoltaiky – zníženie nákladov na energie až o 90%, čiastočná alebo úplná energetická nezávislosť, navýšenie hodnoty nehnuteľnosti, ochrana životného prostredia.

Počas pobytu nielen žiaci dostali široké a dôležité informácie o spôsoboch zvárania rôznych materiálov, využívaní zelených zdrojov energie, o vyučovacích metódach a vzdelávacom systéme v Rakúsku. Odbornej stáže sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia inštalatérskej firmy Tri svište SVK s. r. o, ktorí dostali takúto príležitosť v rámci jobshadowingu a ktorí dlhodobo s SOŠ stavebnou spolupracujú v rámci individuálneho odborného výcviku žiakov.

Vo voľnom čase účastníci spoznávali mestečko a jeho okolie. Cez víkend navštívili hlavné mesto Viedeň, spoznali historickú krásu centra, Hofburgu. Prezreli si obnovené budovy parlamentu a radnice.  Navštívili spaľovňu odpadu v Spittelau, ktorá je doslova umeleckým dielom od eko-architekta Hundertwassera. Zásobuje tretinu všetkých domácností Viedne teplom získaným z odpadu spôsobom chrániacim životné prostredie.

Za výrazne prínosné sú považované aj kompetencie : spolupráca s ľuďmi z rôznych kultúr, ľahšie nadväzovanie kontaktov s inými ľuďmi, tolerantnosť a oboznámenie sa s činnosťou jednotlivých pracovísk. Stáže prispievajú k zvyšovaniu kvalifikácií účastníkov mobilít a k ich  lepšej adaptácii na aktuálne potreby a požiadavky trhu práce. Preto SOŠ stavebná Tulipánová 2 naďalej pokračuje v realizácii projektov Erasmus+, aby čo najviac žiakov dostalo príležitosť zlepšiť a rozšíriť svoje špeciálne odborné ako aj mäkké kompetencie, tak potrebné pre ich budúce uplatnenie na domácom, ale aj  európskom trhu práce.