Zenit v programovaní

Krajského kola súťaže Zenit v programovaní sa dňa 22. 11. 2023 v SPŠ IT Kysucké Nové Mesto zúčastnili žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya.

Získali vynikajúce umiestnenie. Timotej Iľko v kategórii GRAFIK sa umiestnil na 1. mieste a postupuje na celoštátne kolo a Peter Zaťko v kategórii WEB DEVELOPER sa umiestnil
na 2. mieste.

Obidvom srdečne gratulujeme.