Žiaci OA DMJ Čadca úspešní na medzinárodnom veľtrhu

V dňoch 15. – 16. novembra 2021 sa pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, odboru SCCF a FG a Katedry pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave konal Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021, ktorý vzhľadom na epidemickú situáciu, prebiehal on-line formou.

V rámci veľtrhu cvičných firiem žiaci stredných škôl prezentovali svoje podnikateľské nápady a súťažili v rôznych kategóriách, kde preukazovali svoje prezentačné, komunikačné, predajné, odborné a grafické vedomosti a zručnosti.

Našu školu reprezentovali žiaci 5. A triedy:

Alica SVRČKOVÁ, Natália HOLEŠČÁKOVÁ so svojou cvičnou firmou BURNYEAT,       s. r. o. – výroba a predaj jedlej čokoládovej sviečky

Lucia SOBČÁKOVÁMatúš HROŠ so svojou cvičnou firmou sySaturn, s. r. o. – výroba  a predaj inovatívneho multitoolu

V konkurencii 72 cvičných firiem zo Slovenska, ČR, Belgicka, Rumunska, Bulharska a Španielska aj žiaci našej školy ukázali, že vedia využiť a prezentovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti z odborných ekonomických predmetov a z cudzieho jazyka.

V náročnej súťaži 90 sekúnd vo výťahu, kde mali odbornú porotu presvedčiť o unikátnosti ich produktu a že sa oplatí investovať do ich biznis nápadu, v anglickom jazyku a v ohraničenom časovom limite, naši žiaci Lucia SOBČÁKOVÁ a Matúš HROŠ so svojou cvičnou firmou sySaturn, s. r. o. obsadili krásne 2. miesto.

Ako túto skúsenosť vidia naši žiaci?

Natália: „Vymyslieť plagát, reklamu, vytvoriť web. Všetky tieto možnosti mi dokázali otvoriť tzv. “okienko” predvídavosti a zvedavosti, kde som mala možnosť vidieť veľmi silnú konkurenciu a taktiež s ňou zasúťažiť. Bolo celkom zložité predávať výrobky a vhodným spôsobom presvedčiť a uistiť zákazníka o výhodách a jedinečnosti produktu. Pre mňa sa veľtrh stal naozaj veľtrhom nových skúseností a možností.“ 

Alica: „Veľtrh cvičných firiem mi bol veľkým prínosom, opäť som sa niečo nové naučila, zistila som, že dokážem odbúrať stres a s úsmevom na tvári prezentovať náš produkt. Opäť sme posilnili tímovú prácu a máme zážitok už navždy. Mladším účastníkom, ktorí sa veľtrhu v budúcnosti plánujú zúčastniť, odporúčam naozaj kvalitnú prípravu, a potom už len dolaďovať detaily. Odbúrajte stres a s hrdosťou váš produkt predveďte, idete predsa vyhrať! J“

Našim žiakom gratulujeme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.

Autorka: Ing. Mária Kullová