Žiaci OA DMJ Čadca úspešní v medzinárodnej esejistickej súťaži

Obchodně podnikatelská fakulta Slezskej univerzity v Opavě vyhlásila pre študentov českých a slovenských stredných škôl súťaž v tvorbe odborných esejí na tri témy.

Súťaž pebiehala od 1. novembra do 16. decembra 2022. Záujem zúčastniť sa prejavilo 6 študentov našej Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci. Napokon odborné komisie vybrali po 3 práce v rámci každej témy a naši študenti sa umiestnili nasledovne:

– téma č. 1 – Ako na rodinné financie v dobe vysokej inflácie?  – 1. miesto – Kvetoslava Heltková (1. A)

– téma č. 2 – Ako cestovať viac ekologicky a zodpovedne? – 1. miesto – Samuel Truchly (1. A)

– téma č. 3 – Dá sa zarobiť na sociálnych sieťach? – 3. miesto – Daniel Badura a Alexandra Strýčková (obaja z 1. C)

Víťazi súťaže boli pozvaní na Slávnostné prevzatie ocenení, ktoré sa konalo v rámci Dňa otvorených dverí 26. januára 2023 v Karvinej. Ocenení okrem vecných cien (športové hodinky za prvé miesta a bluetooth reproduktory za tretie miesta) získali aj talentové štipendium pre študentov 1. ročníka, pokiaľ by sa po maturite rozhodli študovať na Obchodně podnikatelskej fakulte v Karvinej.

Našim víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a želáme veľa inšpiratívnych chvíľ v ďalšej literárnej tvorbe.

Autor: PaedDr. Emília Černeková