Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou opäť nesklamali

Dňa 25. októbra 2022 si aj žiaci zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou vyhrnuli rukávy pre dobrú vec a aj tento rok sa zapojili do 28. ročníka  humánnej akcie pod názvom Študentská kvapka krvi. Slogan kampane znel „Pripoj sa. Wifi je aj na transfúzke“.

     Tento raz sa odhodlalo darovať túto vzácnu tekutinu dvanásť žiakov našej školy. Účastníci akcie zavítali do Hematologicko–transfuziologického oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Táto akcia bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomohla motivovať k darcovstvu prvodarcov. Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „…nemusíme robiť nič, len mať odvahu…“        

     My, ostatní, by sme  mali tiež získať odvahu a riadiť sa tohtoročným heslom Študentskej kvapky krvi 2022: „Pripoj sa. Wifi je aj na transfúzke“.  Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorá sa bude niesť pod názvom Valentínska kvapka krvi, kde opäť podáme pomocnú ruku.