Žiaci SZŠ Liptovský Mikuláš vytvorili v okolí školy ZELENÚ ZÓNU

Vďaka grantu ŽSK, z programu PODAJ MI RUKU,  sa nám podarilo vytvoriť v okolí našej školy zónu Z. Z ako zelená, Z ako zdravie, Z  ako záujmy Z ako zábava. Okolie školy bolo po rozsiahlej rekonštrukcii veľmi zdevastované. Spoločnými silami sa nám podarilo upraviť  okolie školy tak , aby spĺňalo všetky atribúty zdravej školy. Na úprave terénu, ako aj sadení sa podieľali  zamestnanci aj žiaci školy pod vedením koordinátora enviromentálnej výchovy na škole. Tým sa usilujeme pestovať vzťah žiakov k prírode a prostrediu v  ktorom žijeme. Plochu pred školou  sme upravili, zatrávnili a vysadili živý plot.  Z dreva padnutého stromu, ktorý po celé roky stál pred vchodom do školy, sme dali vyrobiť lavičky.  Tie sa stali  spomienkou na tohto majestátneho strážcu  školy.  Umiestnením  lavičiek vznikol priestor pre vzdelávacie aktivity napr. hodiny biológie, aktívny  oddych, ako aj pre  komunitné stretávanie.  Vytvorili sme  priestor aj pre vznik bylinkového záhonu o ktorý sa budú starať žiaci  v rámci krúžku , ktorý už na našej škole funguje po niekoľko rokov pod vedením PhDr. Strakovej

Zelená zóna  bude slúžiť  dlhodobo 350 žiakom a 50 zamestnancom našej školy. Škola sa bude pravidelne starať o trávnaté plochy a kríky. V duchu  otvorenej školy poslúžia tieto priestory aj  občanom  z blízkeho okolia

Mgr. Ľubomíra Halková,  koordinátor projektu