Žiak z GYMZY na medzinárodnej Olympiáde mladých vedcov (IJSO) v Thajsku

Žiak Gymnázia, Hlinská, Žilina z prírodovednej triedy (1.B) Lukáš Cvacho sa v termíne od 1.12.2023 – 10.12.2023 zúčastnil  medzinárodnej Olympiády mladých vedcov v Thajskom Bangkoku s výborným výsledkom – priniesol bronzovú medailu.