Zlatá z matematiky

Minulý týždeň sa uskutočnilo celoslovenské finále súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina reprezentoval žiak IV. B Peter Czimmermann, ktorý v konkurencii ďalších 13 víťazov krajských kôl v obore Matematika, fyzika bravúrne prezentoval svoju prácu týkajúcu sa zovšeobecnenia Pascalovho trojuholníka a získal prvé miesto v tomto súťažnom obore.
Peťovi srdečne gratulujeme.