ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení 14. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2021. Súťaž sa uskutoční ako postupová krajská súťaž v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a jej okolí. Hromadné podujatie bude organizované v režime OTP.

ilustračná foto: Župná kalokagatia 2018

Žilinský samosprávny kraj sa organizovaním súťaže Župná kalokagatia 2021 zapája do Európskeho týždňa športu. Každoročne sa koná od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí.

Postupového kola 14. ročníka Župnej kalokagatie sa zúčastnilo 23 družstiev stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Do finálového kola postúpilo 12  družstiev a víťaz z predchádzajúceho 13. ročníka Župnej kalokagatie  2019.

Postupujúce družstvá z 1. pretekov – Horné Považie a Turiec:

 1. Gymnázium J. Lettricha, Martin
 2. SOŠ elektrotechnická, Žilina
 3. Gymnázium Hlinská, Žilina

Postupujúce družstvá z 2. pretekov – Kysuce, Orava, Liptov:

 1. Obchodná akadémia D.M. Janotu, Čadca
 2. SOŠ technická, Námestovo
 3. Gymnázium, Námestovo

Postup šiestich družstiev na základe času:

 1. Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 2. Gymnázium, Tvrdošín
 3. Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina
 4. Obchodná akadémia, Dolný Kubín
 5. Gymnázium, Rajec
 6. SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice

Víťazné družstvo z 13. ročníka Župnej kalokagatie 2019 – Bilingválne gymnázium T. Rúžičku, Žilina.

Výsledková listina postupové kolo Župnej kalokagatie 2021:

Prihlášku na súťaž vyplňte najneskôr v termíne do 06. septembra 2021 (pondelok) elektronicky cez link:

https://forms.gle/7QSMddiDQpGPBfsz8

Súpiska pre družstvo a povinný zoznam účastníkov HP v režime OTP- finálové kolo:

Súpiska pre družstvo- postupové kolo:

Propozície postupové kolo:

Propozície finálové kolo:

Organizačný poriadok:

Otázky pre súťažiacich: