ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení 14. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2021. Súťaž sa uskutoční ako postupová krajská súťaž v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a jej okolí. Hromadné podujatie bude organizované v režime OTP.

ilustračná foto: Župná kalokagatia 2018

Žilinský samosprávny kraj sa organizovaním súťaže Župná kalokagatia 2021 zapája do Európskeho týždňa športu. Každoročne sa koná od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí.

Fotky na stiahnutie tu: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72157719898707184

Postupového kola 14. ročníka Župnej kalokagatie sa zúčastnilo 23 družstiev stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Do finálového kola postúpilo 12  družstiev a víťaz z predchádzajúceho 13. ročníka Župnej kalokagatie  2019.

Postupujúce družstvá z 1. pretekov – Horné Považie a Turiec:

 1. Gymnázium J. Lettricha, Martin
 2. SOŠ elektrotechnická, Žilina
 3. Gymnázium Hlinská, Žilina

Postupujúce družstvá z 2. pretekov – Kysuce, Orava, Liptov:

 1. Obchodná akadémia D.M. Janotu, Čadca
 2. SOŠ technická, Námestovo
 3. Gymnázium, Námestovo

Postup šiestich družstiev na základe času:

 1. Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 2. Gymnázium, Tvrdošín
 3. Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina
 4. Obchodná akadémia, Dolný Kubín
 5. Gymnázium, Rajec
 6. SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice

Víťazné družstvo z 13. ročníka Župnej kalokagatie 2019 – Bilingválne gymnázium T. Rúžičku, Žilina.

Výsledková listina postupové kolo Župnej kalokagatie 2021:

Po postupovom kole sa dňa 24.09.2021 uskutočnilo finálové kolo Župnej kalokagatie 2021.

„KALOKAGATIA“ – harmónia tela a ducha.  Každý jeden ročník popri športovom zápolení priniesol každému účastníkovi aj niečo viac, nielen súťaženie v správnom duchu fair play. Fair play totiž znamená viac, ako len hra podľa pravidiel. Znamená tiež priateľstvo a rešpektovanie iných. Šport prináša radosť a pocit šťastia po tuhom a čestnom boji. Šport má nezastupiteľnú úlohu v našom živote. V duch olympionizmu sa prihovorila k súťažiacim, hosťom i spoluorganizátorom aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a riaditeľ Spojenej školy, Rosinská cesta v Žiline Peter Hruška.

Partneri súťaže:

 • hlavný spoluorganizátor súťaže Spojenej škole, Rosinská cesta v Žiline,
 • 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline,
 • Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline,
 • Stredná škole požiarnej ochrany v Žiline,
 • Slovenský červený kríž – Územný spolok v Žiline. 

Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Župná kalokagatia 2021 – finálové kolo  bolo otvorené slávnostným pochodom Žilinských mažoretiek Diana.

Umiestnenia:

1.miesto – Bilingválne gymnázium, Žilina (Horné Považie)

2.miesto – Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina (Horné Považie)

3.miesto – Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin (Turiec)

Výsledková listina finálové kolo Župnej kalokagatie 2021:

Prihlášku na súťaž vyplňte najneskôr v termíne do 06. septembra 2021 (pondelok) elektronicky cez link:

https://forms.gle/7QSMddiDQpGPBfsz8

Súpiska pre družstvo a povinný zoznam účastníkov HP v režime OTP- finálové kolo:

Súpiska pre družstvo- postupové kolo:

Propozície postupové kolo:

Propozície finálové kolo:

Organizačný poriadok:

Otázky pre súťažiacich: