2. A trieda Obchodnej akadémie v Martine sa stala slovenským víťazom iniciatívy S.A.V.E. Ambasádori a v medzinárodnom finále získali 2. miesto

Žiaci 2. A triedy Obchodnej akadémie v Martine sa pridali k výzve medzinárodnej iniciatívy S.A.V.E. Ambasádori. Tento projekt je organizovaný ISBD, Múzeom sporenia (Museum of Saving) v talianskom Turíne, Európskou investičnou bankou s podporou medzinárodnej platformy FLITIN, skupiny Intesa Sanpaolo.

S.A.V.E. Ambasádori je špeciálna iniciatíva zameraná na žiakov stredných škôl. Jej zámerom je ukázať mladým ľuďom ako vedome využívať obmedzené finančné a prírodné zdroje planéty a predstaviť im princípy cirkulárnej ekonomiky a zvýšiť ich povedomie o dôležitosti znižovania a zhodnocovania odpadu.

Cieľom projektu bolo zapojiť mladých ľudí, ktorým záleží na našej planéte, aby upozornili na environmentálne problémy v ich okolí. Úlohou žiakov bolo mapovanie nevyriešeného problému z environmentálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska a návrh nápadov na ich riešenie. Súťažné tímy riešili rôzne  problémy, napr. odpadové hospodárstvo, udržateľná mobilita, smart parkingové systémy.

Porotu na Slovensku aj v zahraničí veľmi zaujal projekt 2. A triedy, ktorá riešila problém s premnožením raka červeného (pôvodom z Mexika) v regióne Turiec, ktorý sa chybou človeka dostal do toku v regióne Turiec a nekontrolovane sa tam rozmnožuje. Tento druh raka je tretím  najinvazívnejším živočíchom na našej planéte. Nekontrolované rozmnožovanie raka červeného spôsobuje vážny ekologický  problém  zmenou celého biotopu a šíri račí mor. Tým je ohrozený náš chránený rak riečny, ktorému hrozí vyhynutie. Žiaci v projekte pôsobia edukatívne  a vyzývajú verejnosť, aby sa pri kúpe exotického „miláčika“ do svojho domova správali zodpovedne. Mnoho krát sa stáva, že tento je po určitom čase ľuďmi vypustený do voľnej prírody (napr. rak červený, korytnačka písmenková), čo ovplyvňuje naše ekosystémy a môže spôsobiť až vážne ekologické katastrofy.

Trieda v rámci projektu vykonala terénny výskum, monitoring rakov, rozhovor s ochranárkami z Národného parku Veľká Fatra Ing. Máriou Apfelovou a Mgr. Stanislavou Pekárovou a s poslankyňou za mesto Martin, členkou komisie životného prostredia Ing. Zuzanou Badovou. Žiaci urobili prieskum v predajni chov produkt,  anketu  a osvetu medzi spolužiakmi a občanmi mesta Martin. Svoje výsledky odprezentovali v projektovom výstupe – v spracovanom videu.

Projekt 2. A triedy OAMT svojou originalitou a prepracovanosťou hodnotiacu komisiu zaujal natoľko, že v polovici januára sa stali víťazom slovenského finále a od VUB banky trieda získala finančný príspevok na koncoročný výlet.

Po postupe do medzinárodného finále, kdeprojekt 2. A triedy bojoval o umiestnenie so školami zo 7 krajín EÚ, táto trieda získala krásne  2. miesto. Medzinárodná komisia ich odmenila vecnými cenami a trieda získala aj certifikát o adopcii 20 ľadových medveďov, čím prispela k záchrane ďalšieho ohrozeného živočíšneho druhu. K úspechu 2. A triedy na národnej aj medzinárodnej úrovni veľkou mierou prispela ich pani triedna učiteľka, RNDr. Miroslava Halušková, ktorá svojich žiakov  koordinovala pri všetkých aktivitách a príprave na záverečné prezentovanie výsledkov pred odbornou komisiou.