Aj učitelia SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš sa vzdelávajú vďaka programu Erasmus+

V dňoch, kedy si stredoškoláci zo Žilinského kraja užívali jarné prázdniny, štyria učitelia našej školy absolvovali krátkodobú stáž v partnerskej škole vo Francúzsku. Išlo o odborných učiteľov v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení a v učebných odboroch agromechanizátor, opravár a potravinárska výroba.

Učitelia sa oboznámili s možnosťami partnerskej školy, absolvovali niekoľko hodín v rámci hospitácie na odbornom výcviku, či už agromechanizátorov, záhradníkov, poľnohospodárov, tak aj na hodinách potravinárskej výroby. Strojári absolvovali hodiny odbornej praxe v školských dielňach, kde im boli predstavené možnosti školskej farmy od skladovania a evidencie pracovných nástrojov cez vŕtačky a zváračky až po simulátor jazdy na traktore a na bagri. Majsterky odborného výcviku si pozreli stredisko odborného výcviku zameraného na výrobu kozieho syra. V tejto školskej farme sa oboznámili s presným technologickým postupom výroby tejto francúzskej špeciality. Ďalší deň si učitelia pozreli výrobu mäsových výrobkov priamo na farme, kde taktiež žiaci absolvujú odbornú prax.

Učitelia sa budú snažiť zaviesť odborné vedomosti, získané na stáži, do vyučovacieho procesu čo najskôr, aby aj naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s inými technologickými postupmi, ako majú možnosť učiť sa na našej škole.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie