Akreditované vzdelávania pre mladých ľudí- skúsených členov žiackej školskej rady

Vzdelávanie: Líder žiackej školskej rady je určené členovi/nke žiackej školskej rady, ktorý :

– absolvoval/a základné vzdelávanie pre ŽŠR,

– alebo dlhoročný člen ŽŠR, ( nie začiatočník v ŽŠR),

– z pohľadu školy si zaslúži získať osvedčenie/certifikát s celoštátnou platnosťou,

   ktoré môže byť súčasťou životopisu  a dokladom pri ďalšom aktivity.     

Ide o nadstavbové vzdelávanie s možnosťou získať osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Pre školu je to jedinečná príležitosť ako odmeniť aktívneho žiaka za jeho prácu v ŽŠR.

Realizácia vzdelávania:

1 fáza: 11.-13. februára 2022 (20 hodín)/ piatok 16:00h – nedeľa 13:00h/

2 fáza: vzdelávanie praxou ( 20 hodín)

3 fáza: 25.-27. marca 2022  ( 20 hodín) / piatok 16:00h – nedeľa 13:00h/

Na získanie osvedčenia uchádzať môže vymeškať max 10% z vyučovacích hodín, čo je 6 hod.

Miesto realizácie: Penzión  Čierna Pani , Martin

Prihlásiť sa môžu do 1. februára 2022 cez priložený link:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8W1TWXkx57gk2t6drt3IcSnY7wsVH4Wxhi-OHf9sdLM20w/viewform

Na základe informácii z prihlášky bude realizovaný výber účastníkov vzdelávania.

Výsledok záujemcovi bude oznámený do 4.2.2022 a následne mu budú doručené

ďalšie informácie. Počet účastníkov je obmedzení.

( V prípade veľkého záujmu bude hľadať možnosť realizovať ďalší termín vzdelávania.)

Poplatok na každý víkend je pre účastníka  15,00€. Spolu 30,00€ na doklad.

Poplatok bude použitý na náklady súvisiace s udelím osvedčenia.

Strava, ubytovanie, školiteľské materiály budú zabezpečené.

Cestovné náklady si hradí účastník.

V prípade otázok: darina.ciernikova@rmzk.sk,  tel.: 0908 965 002

Vzdelávanie je realizované s finančnou podporou

Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR „Programy pre mládež  2014-2020“,

ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.