Budatínsky rínok 2023 a predstavenie práce žiakov z SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou

V Žiline sa v sobotu 14.októbra 2023 konalo už tradičné podujatie, ktorým sa končí hlavná sezóna na Budatínskom hrade: Budatínsky rínok. Priniesol bohatý program v príjemnom prostredí. Areál hradu ožil remeselným jarmokom, koncertmi a mnohými inými aktivitami.

Svoju činnosť predstavili tiež stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou na Budatínskom rínku prezentovali získané zručnosti pri zhotovovaní polokrytých ozubov. Zaujali návštevníkov všetkých vekových kategórií.