Kategória: Aktivity MP

Mládežnícky parlament ŽSK

Dňa 14.05.2024 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Hlavným bodom stretnutia bolo schválenie štatútu MP ŽSK. Foto: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72177720316952490 Dňa 22.4.2024 boli na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK predstavení členovia Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Zástupcovia jednotlivých regiónov predstavili predsedníčke Erike Jurinovej a poslancom Zastupiteľstva ŽSK svoje vízie a hlavný zámer ich činnosti. Celkový počet […]

Čítaj viac

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT ŽILINSKÉHO KRAJA sa stretol 29.2.2024 na župe

Dňa 29.2.2024 sa na Žilinskej župe stretlo viac ako 120 žiakov z členských školských parlamentov, zástupcovia šiestich mládežníckych organizácií (Rada mládeže ŽK, o.z., Sytev, o.z., CVČ Žilina, Aliancia stredoškolákov, o.z., Sekcia pre mládež ŽSK, NIVaM)a tiež poslanec za mesto Žilina a kraj Denis Cáder a Univerzitná knižnica pri Žilinskej univerzite v Žiline. Žiaci sa stretli, […]

Čítaj viac

Networking stretnutie „Spojme spolu mladých I.“

Dňa 20.10. 2023 sa v klubovni Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo stretnutie pracovníkov s mládežou z oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktorí aktívne pracujú s mládežou pod záštitou NIVAMu -odboru podpory neformálneho vzdelávania. Na stretnutí sa odprezentovalo niekoľko organizácií a inštitúcií, medzi ktorými bol napríklad Odbor školstva a športu zo Žilinského samosprávneho kraja, Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja z mesta Žilina, […]

Čítaj viac