Networking stretnutie „Spojme spolu mladých I.“

Dňa 20.10. 2023 sa v klubovni Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo stretnutie pracovníkov s mládežou z oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktorí aktívne pracujú s mládežou pod záštitou NIVAMu -odboru podpory neformálneho vzdelávania.

Na stretnutí sa odprezentovalo niekoľko organizácií a inštitúcií, medzi ktorými bol napríklad Odbor školstva a športu zo Žilinského samosprávneho kraja, Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja z mesta Žilina, koordinátorka mládeže mesta Žilina, neformálna skupina Young Office, Rada mládeže Žilinského kraja, SYTEV z Kysuckého Nového Mesta, Mladiiinfo Dolný Kubín, OZ Verejnô Liptovský Mikuláš, Trstenský mládežnícky parlament, OZ V.I.A.C a tiež Erasmus Student Network zo Žilinskej Univerzity.

Medzi ďalšími účastníkmi boli pedagógovia, školskí psychológovia, vychovávatelia, koordinátori dobrovoľníkov a školských parlamentov a zástupcovia knižníc z rôznych častí celého Žilinského kraja.