MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT ŽILINSKÉHO KRAJA sa stretol 29.2.2024 na župe

Dňa 29.2.2024 sa na Žilinskej župe stretlo viac ako 120 žiakov z členských školských parlamentov, zástupcovia šiestich mládežníckych organizácií (Rada mládeže ŽK, o.z., Sytev, o.z., CVČ Žilina, Aliancia stredoškolákov, o.z., Sekcia pre mládež ŽSK, NIVaM)a tiež poslanec za mesto Žilina a kraj Denis Cáder a Univerzitná knižnica pri Žilinskej univerzite v Žiline.

Žiaci sa stretli, aby sa spoločne vyjadrili k zapracovaným pripomienkam v štatúte MP ŽK a doplnili ich ďalšie požiadavky/potreby, ktoré budú následne v dokumente zapracované. Na stretnutí sme si dohodli plán na najbližšie obdobie, ciele a možnosti, ktoré v jednotlivých regiónoch potrebuje mládež riešiť.

Mládežníci odprezentovali vízie a zámery jednotlivých ambasádorských tímov, navrhli a dohodli sa na ambasádorských školách.

Na záver mali možnosť diskutovať so zástupcami Univerzitnej knižnice pri Žilinskej univerzite na tému Ako funguje Európska únia a zahrali si hru, ktorej víťazi boli ocenení.

Opätovné stretnutie MP ŽK je naplánované v mesiaci apríl, kedy by mali byť odovzdané delegačné listiny všetkým nominovaným členom.

Tešíme sa na tvorbu nášho kraja s mládežou 🙂