CONECO Racioenergia 2023

SPŠS Žilina sa zúčastnila v dňoch 22.03.2023 – 24.03.2023 stavebného veľtrhu
CONECO Racioenergia 2023. Účasť školy bola zabezpečená od Ministerstva dopravy
SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.
SPŠS Žilina prezentovala projekty žiakov v rôznych softvéroch, geodetickú techniku,
vybavenie školy a mnohé ďalšie inovácie. V rámci odborného programu v pavilóne
vzdelávania a inovácií riaditeľ školy prezentoval školu pre verejnosť.
Veľtrh CONECO 2023 navštívili naši tretiaci z tried III.A, III.B, III.C a III.D. Pri stánku
SPŠS Žilina sa zastavili aj bývalí absolventi školy, zaspomínali na štúdium a porovnali
možnosti dnešnej doby.
Školu prezentovali Ing. Lukáš Játy, PhD. a Ing. Jozef Dudoň.
Odborný program vzdelávania a inovácii.
https://www.incheba.sk/wp-content/uploads/2022/09/programCONECO23-2.pdf
Vyjadrenia Ministerstva dopravy SR.
https://www.youtube.com/watch?v=_hJtkZCYIpE