Ďalší úspech SPŠ stavebnej v Žiline


Súčasťou odborného vzdelávania na našej škole sa stala podpora žiakov v súťažiach.
Jednou z nich je i súťaž pre stredné školy Garden Semmelrock. V tomto školskom roku sa
do nej zapojilo zapojilo 8 škôl, prihlásených bolo 59 projektov a porota vybrala 5 najlepších
prác v piatich kategóriách.

Z našej školy vypracovali návrhy do súťaže žiaci:
Matúš Kušan (III.D), Matúš Šaray (III.D), Darinka Kolenčíková (IV.DP), Paulína Smiešková
(III.CO), Martin Belanec (III.CO) a Agáta Gonščáková (III.B).

Po štvrtý krát sme v tejto súťaži obsadili 1. miesto. Svoju precíznu prácu prezentoval žiak
Matúš Šaray z III. D triedy.
Vo svojom návrhu okolia rodinného domu spojil relaxačnú, spoločenskú a rekreačnú sekciu.
Použil výlučne komponenty spoločnosti Garden Semmelrock. Ako zeleň navrhol rastliny
a doplnky typické pre japonské záhrady. Návrh spestril dreveným mostíkom, svietnikmi.
Vyriešil odvodnenie spevnených plôch, zachytenú dažďovú vodu využil do zavlažovacieho
systému pre rastliny v záhrade. Konzultáciu na projekte viedli Ing. Marcel Zsóka, PhD, Ing.
Božena Kypusová a Ing. Eva Kucharová. Organizačne zabezpečovala súťaž Ing. Dagmar
Vankušová.
Ako hodnotí svoju prácu výherca kategórie – „ Rodinný dom ” Matúš Šaray?
Súťaž mi dala veľmi veľa v oblasti záhradného aj architektonického dizajnu. Odporúčam si
súťaž osobne vyskúšať v rámci osobného rozvoja a sebapoznávania.
Časť návrhu z víťaznej práce žiaka Matúša Šaraya
Konzultantom sa chceme poďakovať za úžasné návrhy, spoluprácu a cenné rady, žiakom
ďakujeme za aktivity, chuť súťažiť a reprezentovať školu na celoslovenskej úrovni.
V prílohách č.1, 2 si môžete pozrieť celú víťaznú prácu.
Žilina 05.04.2022
Ing. Dagmar Vankušová
Ing. Eva Kucharová