Dar materskej škole od žiakov SOŠ stavebnej v Žiline

Žiaci SOŠ stavebnej Tulipánová 2 v Žiline sa pravidelne zúčastňujú zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+. Tento program má za cieľ podporiť nadnárodnú mobilitu žiakov stredných odborných škôl  na získanie, zvýšenie a rozšírenie pracovných a odborných spôsobilostí, zručností a kompetencií v ich odbore.  Zároveň mobilita je skvelou príležitosťou stať sa kultúrne uvedomelým občanom EU.

Počas pobytu si žiaci skĺbia teoretické vedomosti s praktickým tréningom, ktoré dokážu po príchode domov pretaviť do  výsledných produktov pre verejnosť. Posledné roky to boli altánky, lavičky, viacúčelová hojdačka pre materské školy v okrese Žilina.

Mobility v Nemecku, Rakúsku a Španielsku potvrdili schopnosť našich žiakov získať nové nápady a zhotoviť aj vzdelávacie produkty pre deti ale aj dospelých – informačný panel o rozpade rôznych materiálov v prírode  a  edukačné drevené hračky – skladačky.

Panel bol umiestnený pri vchode do školského areálu, kde majú možnosť nielen žiaci, ale  aj návštevníci školy pri pohľade naň zamyslieť sa nad nevyhnutnou prioritou chrániť životné prostredie.

Drevené skladačky boli deťom Materskej školy v Stráňavách odovzdané za prítomnosti starostu obce Stráňavy Branislava Štrbu, riaditeľa SOŠ stavebnej v Žiline Josefa  Ilčíka, koordinátorky zahraničných projektov Janky Oravcovej a žiakov učebného odboru stolár. Hračky podporia  predstavivosť a jemnú motoriku malých detí v materskej škole.

Sme radi, že aj týmto spôsobom sa SOŠ stavebná v Žiline dostáva do povedomia širokej verejnosti a dokazuje zručnosť a odbornosť našich žiakov. Naším cieľom je aj naďalej podporovať projekty programu Erasmus+.