Európske certifikáty kvality 2023 eTwinning

V minulom školskom roku sa Gymnázium Varšavská a jej žiaci zapojili projektov eTwinning. V rámci eTwinning platformy sa žiaci vtedajšej kvarty A pod vedením Mgr. Žilkovej rozhodli pracovať v medzinárodnom projekte „Write your own (publications) s partnermi z Chorvátska a Turecka.

V januári 2024 boli udelené európske certifikáty kvality (EQL) za rok 2023. Ocenené boli tie projekty, ktorým boli udelené národné certifikáty kvality (NQL) minimálne v dvoch rôznych krajinách a projekt bol nominovaný niektorou Národnou podpornou organizáciou.

Na Slovensku bolo udelených 97 európskych certifikátov kvality, pričom jeden z týchto certifikátov bol udelený práve projektu Mgr. Žilkovej.

Bližšie informácie nájdete na stránke eTwinning:

https://etwinning.sk/aktuality/europske-certifikaty-kvality-2023-97