EXPERT – GENIALITY SHOW 2023 – 2024

Dňa 28. novembra 2023 sa konal 17. ročník CELOSLOVENSKEJ súťaže EXPERT GENIALITY SHOW.

Aj tento rok sa do súťaže zapojila Obchodná akadémia, Čadca, a to celkovo 8 žiakov (3. B trieda OA; 2. A, 4. A a 5. A trieda OA BŠ).

V rámci kategórie 1. – 4. roč. SOŠ si otestovalo svoje vedomosti zo 6 súťažných tém 3010 žiakov, pričom žiaci súťažili z 2 vybraných tém.

Každá téma bola potom samostatne vyhodnotená titulom EXPERT (umiestnenie v prvej štvrtine hodnotového rebríčka), pričom súťažiaci s najvyšším počtom bodov z oboch tém získali titul TOP EXPERT.

Titul EXPERT získali:

– Téma „DO YOU SPEAK ENGLISH“:

Eliška Kolárová (5. A)

Filip Baroniak (4. A)

Soňa Novysedláková (3. B)

Barbora Staníková (5. A)

Peter Suran (2. A)

– Téma „MOZGOLAMY“:

Samuel Ďurana (2. A)

– Téma „GÓLY, BODY, SEKUNDY“:

Filip Baroniak (4. A)

Titul TOP EXPERT zo VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH TÉM získal:

Filip Baroniak (4. A)

Samuel Ďurana (2. A)

Barbora Staníková (5. A)

Všetkým našim expertom ďakujeme za reprezentovanie našej OA DMJ a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom! Zároveň veríme, že i v ďalšom školskom roku naši žiaci obsadia popredné priečky J

                                                                                                    Autor: Mgr. Kristína Bednárová