Gymnázium, Lettricha v Martine – úspechy žiakov

Časopis Gymlet opäť ocenený v súťaži Štúrovo pero

V dňoch 21. – 22.4.2023 sa v magických priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene konalo vyhodnotenie 29. ročníka prestížnej celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov s názvom Štúrovo pero. V tomto roku bolo prihlásených  51 stredoškolských časopisov. Rozhlas a televízia Slovenska ako jeden z partnerov a vyhlasovateľov súťaže Štúrovo pero udeľuje osobitné ocenenia za úsilie takých študentských periodík, ktoré sa blížia k špičke stredoškolských časopisov na Slovensku. V tomto roku RTVS udelila osobitné ocenenia 9 časopisom. Časopis Gymlet, ktorý patrí ku Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine, siodniesolStriebornú cenu RTVS, čím obhájil minuloročný post.

Súčasťou vyhodnotenia a ocenenia študentov býva aj poďakovanie pedagógom za ich spoluprácu pri vzniku časopisov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu udelilo Čestné uznanie za dlhodobú podporu školských médií aj PhDr. Janke Krškovej, ktoré si prevzala priamo od povereného ministra školstva Jána Horeckého.

Študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine prvý v celoštátnom kole Olympiády ľudských práv

Olympiáda ľudských práv je prestížna národná súťaž študentov stredných škôl v Slovenskej republike v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv a demokracie. Svojím obsahom ide o jedinečné podujatie, ktoré rozvíja kreativitu, komunikačné a prezentačné schopnosti, prispieva k prevencii a eliminácii diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a iných foriem intolerancie.

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo v dňoch 18. – 20.4.2023 v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach, na ktorom sa zúčastnili víťazi 8 krajských kôl. Víťazom celoštátneho kola sa stal študent septimy B Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine,  Lukáš Vecel, ktorý presvedčil porotu o svojej schopnosti komplexne, odborne, argumentačne presne, presvedčivo a postojovo vyzreto riešiť náročné zadanie. Blahoželáme!

Prvé miesto v krajskom kole chemickej olympiády kat. B patrí študentovi Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine

V apríli 2023 sa v Žiline konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie B, ktorého sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Tomáš Dubovec zo sexty B Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine s veľkým bodovým náskokom vyhral krajské kolo, najvyššie kolo súťaže v tejto kategórii. Tomášovi blahoželáme a budeme mu v lete držať palce na Letnej škole chemikov, ktorá sa bude konať prvé dva júlové týždne na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine na 2. mieste v celoslovenskom kole SOČ

V dňoch 26. – 28. apríla 2023 sa konalo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre. Do súťaže sa zapojilo množstvo študentov z celého Slovenska, ktorí súťažili v 17 rôznych odboroch.

Do celoslovenského kola postúpilo z krajského kola až šesť študentov Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine,  ktorí obhajovali svoje odborné práce pred odbornými komisiami. V silnej konkurencii Matej Beneš zo septimy B obsadil 2. miesto v odbore číslo 11, Informatika. Srdečne blahoželáme!

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine zvíťazili v krajskom kole Mladého Európana

V utorok 25. apríla 2023 sa v Žiline uskutočnilo regionálne kolo 18. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Tento výstižný názov nesie už po niekoľko rokov celoslovenská súťaž, ktorú vyhlasuje zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl na Slovensku o Európskej únii poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politike, programoch EÚ a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám EÚ o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

Tento rok sa do regionálneho kola prebojovalo 10 stredných škôl. Víťazmi sa stali študenti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine Andrej Lovás zo VI. B, Braňo Faber a Braňo Kráľ zo septimy B, ktorí súťažili spoločne ako jeden tím a s  20 bodovým predstihom si vybojovali postup do národného kola. Srdečne blahoželáme k tomuto úspechu a držíme palce v celoštátnom kole 14. – 15. júna v Prešove.

Skvelý úspech študentov Gymnázia Jozefa Lettricha na ŠVOČ

Dňa 23.11.2022 sa študenti maturitného ročníka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine Timotej Blahušiak, Ivan Murín a Petra Rohoňová zúčastnili na študentskej vedeckej konferencii, ktorú organizovala Fakulta potravinárstva a chemických technológií Slovenskej technickej univerzity. Študenti prezentovali odborné práce posterovou formou a znovu preukázali svoje vedomosti a schopnosti vo vedeckých oblastiach, ktorým sa venujú.

Timotej Blahušiak (VIII.A) vystúpil s prácou Vplyv PVC na správanie rýb, ktorá získala ocenenie ako najlepšia práca environmentálneho charakteru, s čím bolo spojené aj ocenenie od ministerstva životného prostredia. Jeho práce bude publikovaná aj v dvoch vedeckých článkoch a bola zaradená medzi práce s odporučením na ďalšie rozšírenie vedeckej činnosti.

Ivan Murín (VIII.A) vystúpil s prácou Lepok a ochorenia spôsobené lepkom, ktorá bola vyhodnotená ako najlepšia práca v oblasti medzinárodného využitia a práca bude zverejnená aj na fakulte potravinárstva a biotechnológií.

Petra Rohoňová (VIII.B) vystúpila s prácou Vplyv stravy na akné, ktorá bude publikovaná ako výskumná medicínska práca so širokým potenciálom využitia v praktickom živote. Práca získala popularitu medzi prítomnými študentmi, ktorých sa problematika bezprostredne týkala.

Študenti aj na pôde vysokej školy v obrovskej konkurencii ukázali vysokú úroveň svojich odborných vedomostí, ale aj prezentačných a argumentačných zručností. Vyrastá z nich nová generácia vedeckých či odborných pracovníkov. Držíme im palce.