Gymnázium Varšavská cesta v Žiline získalo Medzinárodný certifikát ŠKOLA ETWINNING

Gymnázium Varšavská cesta, Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dosiahlo pod vedením pani riaditeľky Mgr. Jany Zrníkovej významný úspech a získalo Medzinárodný certifikát ŠKOLA eTWINNING!

Program eTwinning je od roku 2005 podporovaný a financovaný Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2014 je integrovanou súčasťou programu ERASMUS+. MŠVVaŠ SR odporúča program eTwinning aj v Sprievodcovi školským rokom 2020/21.

Ocenené Školy eTwinning obdržali aj ďakovný list ministra školstva.

Cieľom programu eTwinning je podpora spolupráce európskych škôl s využitím informačných a komunikačných technológií tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby.

Program zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti profesijného rozvoja vo forme viacerých druhov prezenčného aj online vzdelávania doma aj v zahraničí.
Koordináciu programu eTwinning na Slovensku zabezpečuje Žilinská univerzita v Žiline, prostredníctvom pracoviska Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl – NSS už od jeho vzniku v roku 2005.

Gymnázium Varšavská cesta v Žiline získalo certifikát Škola eTwinning ako jedna z 21 slovenských škôl a jedna z 2935 európskych škôl.

Získanie certifikátu Škola eTwinning nie je len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale znamená uznanie a ocenenie za zapojenie sa, angažovanosť a odhodlanie celého tímu učiteľov a vedúcich pracovníkov v škole.