Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázii SR a ČR

Dňa 3.4.2024 sa uskotočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázii SR a ČR, ktoré bolo v tomto školskom roku zamerané na dejiny Európy v rokoch 1975 – 2000. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina reprezentovali naši žiaci Matúš Devera z I.B triedy, Adam Filo a František Knapec z III.B triedy. Náš tím sa umiestnil na 8. mieste.