Medzinárodná súťaž Mladý stavbár 2023 v SOŠ stavebnej v Žiline

Aj tento školský rok sa konal v dňoch 10. – 11. októbra 2023 konal v priestoroch dielní praktického vyučovania našej školy na Bánovskej ceste 9 v Žiline už 13. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár“. Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/technik energetických zariadení budov a tesár.

Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná v Žiline v spolupráci s Odborom školstva a športu ŽSK. Cieľom súťaže bola konfrontácia odborných praktických zručností a teoretických vedomostí žiakov medzi školami v stavebných profesiách s dôrazom na využívanie nových materiálov, spôsobov práce a technológií, reflektujúc na aktuálne potreby trhu práce v SR.

Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Josefa Ilčíka sa súťažiacim a hosťom prihovorila Jana Boráková z odboru školstva a športu ŽSK. Otvorenia súťaže sa zúčastnili aj riaditeľ SOPK Žilina Branislav Čulák, Krajský cechmajster Cechu strechárov Slovenska Jaroslav Rovňan, MBA. a zástupca Slovenskej živnostenskej komory v Žiline a samozrejme aj sponzorských firiem, dlhodobo spolupracujúcich so školou v rámci praktického vyučovania žiakov.

Renomované domáce a zahraničné firmy, ktoré sú v súčasnosti lídrami na trhu v stavebníctve a zdravotechnike nám venovali materiál na súťaž, ale aj hodnotné vecné ceny pre súťažiacich. Členmi hodnotiacich komisií boli zástupcovia firiem, ktorých stavebné materiály a technológie boli na súťaži použité a odborníci z praxe.

Súťažiace školy boli z Vysokého Mýta, Sušice, Brna – Bosonohy, Kyjova, Třebíče, Nitry, Námestova, Liptovského Hrádku, Čadce a Žiliny, čím sa v počte zúčastnených škôl „Mladý stavbár“ zaraďuje medzi najväčšiu súťaž tohto typu na Slovensku.

Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov 2. a  3. ročníkov. Tesári pracovali obidva dni na výrobe dvoch lavičiek z masívu. Murári v prvý deň murovali fragment z tehly Porotherm a druhý deň robili obklad – kombináciu obkladačiek a mozaiky.

Inštalatéri prvý deň zapájali podomietkovú výtokovú batériu Hansgrohe Ibox a robili rozvody vody bez tlakovej skúšky aj s kompletovaním vrchnej časti hlavovej a ručnej sprchy. Druhý deň osádzali a napájali moduly WC a umývadla na rozvody vody a kanalizácie (AlcaDrain), osádzali batérie a rohové ventily (Schell), osádzali umývadlá a WC misy (Jika-Laufen), následne robili tlakovú skúšku lisovaných rozvodov z plastohliníku (Henco). Žiaci si tak mohli reálne overiť, či správne a funkčne  namontovali jednotlivé komponenty do funkčného celku.

Našu školu reprezentovali v odbore inštalatér Richard Cingel a Timotej Zavadzan (III.C), v odbore murár Dávid Krasňan (III.G) a Kristián Meško (II.G), v odbore tesár Adam Bolek a Tadeáš Ondráš (II.D). Veľká vďaka patrí aj majstrom odbornej výchovy Ladislavovi Pidíkovi, Martinovi Pekarovi a Dušanovi Milúchovi za výbornú prípravu žiakov.

V kvalitnej a početnej konkurencii zúčastnených škôl naši chlapci opäť dokázali, že v remeselnej stavbárskej práci patria medzi najlepších a obsadili v odbore murár a tesár prvé miesto, v odbore inštalatér druhé miesto. Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.