Medzinárodný projekt „OW – Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“

Medzinárodný projekt „OW – Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“

Rada mládeže Žilinského kraja ako koordinátor projektu Erasmus + v rámci dlhoročnej cezhraničnej spolupráce oslovila partnerov v Poľsku, Česku a na Slovensku s prioritným cieľom vytvorenia informačnej a metodickej podpory pre pracovníkov s mládežou v oblasti posilnenia kľúčových kompetencií mládeže a mladých ľudí potrebných k podnikaniu v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Posilňovanie wellbeingu mladých umelcov, kreatívcov v umeleckom prostredí s možnosťou autonómneho rozvoja ich tvorivého potenciálu.

V dňoch  28.06. – 29.06.2021 sa v Terchovej uskutočnilo prvé nadnárodné stretnutie, kde sa stretli všetci partneri projektu, ktorými sú:

  • Rada mládeže Žilinského kraja – koordinátor projektu
  • Asociace strědoškolských klubu České republiky, z. s.
  • Fundacja LAJA
  • Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
  • Žilinský samosprávny kraj
  • PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy

Stretnutie sa nieslo s víziou SPOLOČNE budovať podporujúce a pozitívne prostredie so zameraním  na rozvoj mladých ľudí ich umeleckého talentu v redizajne zmien 21. storočia.
V čase rýchlych a prevratných zmien potrebujú nové generácie pri sebe schopných dospelých, ktorí im poskytnú navigáciu a budú ich sprevádzať do budúcnosti.

Mladý človek by sa mal stať tvorcom vlastného života a kvalifikovane a kompetentne sa zapojiť do budovania vlastnej cesty životom, a tak prispieť k tvorbe pozitívnej zmeny našej spoločnosti so zachovávaním kultúrnych hodnôt a tradícií.

Projekt je podporený z programu Erasmus +