Nová oddychová študovňa v Gymlete

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine venuje pozornosť úprave vnútorných priestorov školy tak, aby sa z chodieb stal relaxačný priestor pre žiakov, ale aj priestor na štúdium a prípravu školských zadaní. Gymleťácka chill out zóna bola vybudovaná na poschodí už v predchádzajúcom období a v tomto školskom roku bola dokončená oddychová študovňa – priestor pre najstarších žiakov školy na dolnej chodbe pri nápojových automatoch. Projekt sa realizoval od apríla do októbra 2023 a s jeho výsledkom sú študenti spokojní.

Pôvodný priestor bol upravený tak, aby slúžil svojmu účelu – na relaxačné aktivity počas vyučovania, využívanie zóny počas krúžkovej činnosti, pri príprave projektov, plánovaní podujatí, zasadnutí školského parlamentu a na bežné relaxačné aktivity. Priestor bol vybudovaný pomocou dotácie Žilinského samosprávneho kraja, z výzvy Podaj mi ruku 2023, z programu Komunitný život mládeže alebo  Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb školy.