Poľskí študenti na odbornej stáži v Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline

 V mesiaci marci 2024 Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2 privítala ďalších žiakov z partnerskej školy Zespół Szkoł Budowlanych z Opole pod vedením učiteľky Joanny Banaszewskej.

7 dievčat a 1 chlapec sa zúčastnili v rámci programu Erasmus + dvojtýždňového pobytu na našej škole. Ich zameraním bol praktický výcvik v odboroch murár – obkladač, montér suchých stavieb a maliar. Boli rozdelení do dvoch skupín. Pracovali pod vedením našich majstrov v našich dielňach, v škole a na pracovisku v Bytčici.

Majster odbornej výchovy Milan Drábik im odhaľoval tajomstvá práce s obkladačkami, vysvetlil postupy prípravy materiálov, spôsoby rezania  a lepenia obkladačiek.

Pod vedením majstra odbornej výchovy Zdena Kullu dievčatá a jeden chlapec zvládli veľmi dobre prácu so sadrokartónom. Zhotovili strop v sanitárnych priestoroch školy. Jedna skupina pracovala aj na vysunutom pracovisku v Spojenej škole v Bytčici, kde prebiehala úprava stropu sadrokartónovými platňami.

Po ich veľmi dobrom pracovnom výkone na internáte sa rozžiarili miestnosti po maľovaní. Touto prácou ich sprevádzal pán Vlado Kufel.

Všetci majstri boli nadšení ich výkonmi a chuťou, s akou pristupovali k práci.

Samozrejme ani kultúrno-historický a poznávací aspekt pobytu nezaostal. So sprievodcom spoznávali Budatínsky hrad, mesto a jeho zákutia. Boli očarení prírodnými scenériami v Terchovej a Malých Dierach, ktoré im ukázala Anna Helbichová. Po skvelých výkonoch si zaslúžili oddych v SPA Afrodita v Rajeckých Tepliciach.

Voľný čas sme im obohatili aktivitami , napr. Laser game, bowling a športové aktivity s našimi žiakmi. Vďaka pobytom Erasmus+ nadväzujú aj naši žiaci nové priateľstvá, rozširujú si svoj obzor a prehlbujú pocit spolupatričnosti s európskymi krajinami.