Príprava ďalšieho projektu Erasmus+  v  SOŠ stavebnej v Žiline

V Strednej odbornej škole stavebnej na Tulipánovej ulici v Žiline sa rok 2022 nesie v znamení opätovného otvárania príležitostí pre žiakov a zamestnancov školy pokračovať v rozvoji programu Erasmus+.

V dňoch 01.03. – 03.03.2022 nás navštívili riaditeľ  a zástupca školy zo Španielska, mesta  Marín – Pontevedra, aby spoznali nielen Slovensko, ale aj aby sme rozšírili spoluprácu medzi školami a pripravili ďalší projekt Erasmus+, zameraný na realizáciu vzájomných výmenných stáží pre žiakov, odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Program zahŕňal návštevu firiem TCH Space s.r.o,  A-Z Slovakia s.r.o., Giacomini Slovakia, s.r.o. , s ktorými spolupracuje škola v rámci praktického vyučovania žiakov. Prezreli si pracoviská našich dielní praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9 v Žiline s odbornými učebňami pre TEZB, inštalatérov, elektrotechnické laboratórium, ostatné stavebné profesie a zváračskú školu.

Zástupcovia navštívených  firiem poskytli obšírne informácie o ich činnostiach doplnené videami – napr. firma Giacomini poskytuje komplexné riešenie v oblasti vykurovania a chladenia, od kompletnej rady produktov pre distribúciu média, elektronické riadenie systému až po meranie spotreby.

Firma TCH Space predstavila svet moderných technológií pre náš domov – vykurovanie, chladenie a ohrev vody s využitím obnoviteľných prírodných zdrojov – energiou získanou zo vzduchu, vody alebo zeme. Predviedli nám kvalitné tepelné čerpadlo, ktoré nám v dlhotrvajúcich a silných mrazoch zabezpečí komfortne a ekologicky vykúrené priestory za najlepšiu cenu. Tepelné čerpadlo ako základ energetického systému v domácnosti ideálne doplnia ďalšie zelené technológie z ponuky TCH Space Žilina – solárne a fotovoltaické panely. Účinné, tiché, ekonomické a ekologické. Naši hostia získali prehľad o rokmi overených svetových značkách z ponuky firmy – DAIKIN, Fujitsu, Mitsubishi, Hitachi a Flexit.

 Firma A-Z Slovakia vykonáva komplexné služby pre vykurovanie, rozvody vody, odpadov a kanalizácie, solárnych systémov od vypracovania návrhu realizácie až po servis počas záruky i pozáručný servis, vyberie pre zákazníka najvhodnejší vykurovací systém. Všetky firmy zanechali vynikajúci dojem o zručnostiach a schopnostiach slovenských odborníkov.

O spokojnosti zástupcov zo španielskej školy svedčí aj potvrdenie účasti ich žiakov na dlhodobom pobyte v rámci programu Erasmus+ v septembri/ októbri 2022.

Pobyt bol rozšírený o spoznanie krás nášho mesta a kraja. Zoznámili sa s históriou a pamiatkami mesta Žiliny a navštívili chatu SOŠ stavebnej v Terchovej, obdivovali krásu zimnej prírody v Terchovej  a vo Vrátnej doline. K tomu samozrejme patrila aj ochutnávka tradičných slovenských jedál.

Vďaka osobným kontaktom s partnermi sa rozširuje naša spolupráca a možnosť pre žiakov a zamestnancov  zoznámiť sa so vzdelávacím procesom v iných európskych krajinách, získať nové odborné zručnosti a vedomosti.