Projekt Games chill zóna

V posledný júnový týždeň školského roku 2022/2023 sa na pôde Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste uskutočnil pilotný nultý ročník podujatia Deň hier. Plagát k podujatiu pripravila členka žiackej školskej rady (ďalej len ŽŠR) – naša skvelá fotografka Lenka Brňová, žiačka 4. ročníka informačných a sieťových technológií. S realizáciou podujatia jej pomáhali neoceniteľný predseda rady Patrik Žalman, žiak 4. ročníka odboru inteligentné technológie a šikovný Marián Herco, žiak 3. ročníka odboru strojárstvo.

Všetci žiaci školy sa mohli zapojiť do súťaže v šachu, hry Dobble alebo prekvapenia – hry Scrabble. V každej hre súťažili jednotlivci alebo tímy proti sebe. Prvé tri víťazné miesta si odniesli vecné ceny vytlačené na školskej 3D tlačiarni. Dizajn pripravili členovia ŽŠR v spolupráci s vyučujúcim Mgr. Michalom Palicom (stojan na mobil s názvom projektu a žetóny do nákupných vozíkov). Niektorí žiaci si doniesli aj vlastné hry a strávili pekné chvíle offline – bez mobilov.

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť projektu Games chill zóny, ktorý bol finančne podporený z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „PODAJ MI RUKU – Komunitný život mládeže“. Projekt mal za úlohu vytvoriť príjemné prostredie, kde si žiaci oddýchnu počas prestávky alebo voľnej vyučovacej hodiny.

V priestoroch pri vrátnici školy pribudol ku gauču z iného projektu rovnaký rohový gaučtri nové stolíky, ktoré vedenie školy vybralo na návrh členky ŽŠR Danky Strýčkovej, žiačky 2. ročníka odboru logistika. Montáž si zobrali na starosť žiaci školy v spolupráci s pánom riaditeľom, Ing. Milanom Valekom, pracovníkmi údržby a hospodárkou školy, pani Helenou Hillovou. Všetci členovia ŽŠR sa podieľali na spísaní pravidiel správania sa, ktoré sú vyvesené v oddychovej zóne.

Oddychovú zónu čaká ďalšia rekonštrukcia, aby bola pre žiakov ešte viac útulnejšia, keďže zabezpečenie adekvátneho osvetlenia si vyžaduje väčšie zásahy do elektroinštalácie, s akými sa počítalo na začiatku projektu. Veríme, že sa rekonštrukciu podarí zrealizovať v novom školskom roku, aby členovia ŽŠR mohli pracovať na skrášľovaní prostredia a prispeli tak k väčšiemu rozvoju komunitného života žiakov školy.

Ing. Monika Rolková, koordinátor projektu

Stredná priemyselná škola informačných technológií

Nábrežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto