Publikácie/elektronická knižnica – prevencia kriminality a predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov na školách

Odbor školstva a športu si Vás dovoľuje informovať v súvislosti s témou prevencie kriminality o vydaní druhej časti Učebnice Informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá z dielne OZ Preventista- združenie pre bezpečnosť a prevenciu.

Detaily o knihe sú dostupné na webovej stránke občianskeho združenia Preventista, ktoré nájdete tu: https://preventista.sk/info/druha-cast-ucebnice-o-bezpecnosti-uzrela-svetlo-sveta/

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať aj o vytvorení elektronickej knižnice, v ktorej sú bezplatne prístupné publikácie zamerané na zvyšovanie úrovne bezpečnostného povedomia a prevencie počítačovej kriminality. Je k dispozícii v linku tu: https://preventista.sk/info/kniznica/

Učebnica a metodika je dostupná v elektronickej verzii bezplatne a v tlačenej verzii za cenu výrobných nákladov.

Kontakt na OZ Preventistazdruženie pre bezpečnosť a prevenciu: https://www.preventista.sk