Školský parlament z SOŠ polytechnickej v Ružomberku a jeho projekt “Sadnime si spolu”

Projekt podporený z grantového programu ŽSK “Podaj mi ruku 2023”

Dať sa dohromady je začiatok. Vydržať po hromade je pokrok. Spolupracovať je úspech. A práve spolupráca na projekte SADNIME SI SPOLU, ktorý sme v našom školskom parlamente zrealizovali vďaka grantovému programu ŽSK PODAJ MI RUKU 2023 nám ukázala čo všetci potrebujeme. Sadnúť si spolu, dať spoločne na papier nápady, porozprávať sa, tráviť spolu čas a tvoriť.

Projekt SADNIME SI SPOLU predstavuje myšlienku bližšieho spoznávania sa a trávenia času spolu mimo školského vyučovania a mimo klasickej triedy, v ktorej trávime vyučovacie dni.
Jednou z podmienok motivácie do tvorby ďalších aktivít školského parlamentu je schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi jednotlivými členmi ale i učiteľmi a žiakmi či spolužiakmi navzájom. Práve táto miestnosť, ktorá vznikla bude slúžiť na uvoľnenie, vyrovnanie, meditáciu, psychohygienu, oddych, načerpanie motivácie a na spoločné stretnutia. Prostredie, v ktorom sa nachádzame ovplyvňuje naše myslenie a celkovú pohodu, preto sme v miestnosti zvolili živé farby na stenách, ktoré prinášajú pocit bezpečia a pokoja, a taktiež stimulujú kreatívne myslenie, uvoľňujú stres a napätie.


Ako členovia školského parlamentu sa spoločne usilujeme docieliť aj užšiu spoluprácu pedagógov a žiakov pri spoločných činnostiach, snažíme sa naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory a názory svojich rovesníkov, niesť mieru zodpovednosti za život vo svojej škole, a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, kreativitu, no hlavne umožniť žiakom sebarealizáciu. Práve táto miestnosť je prispôsobená na dosiahnutie našich cieľov.
Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju za schválenie projektu, pánovi riaditeľovi za podporu a všetkým členom školského parlamentu, žiakom a všetkým čo venovali svoj čas tejto krásnej myšlienke ♥️