Súťaž Bryndzové halušky

Dňa 05.06.2023 sa v Strednej odbornej škole v Michalovciach uskutočnil prvý ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek. Zúčastnili sa aj žiaci Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok Michal Halama a Dominik Kudlička  (žiaci II.D) pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Pavla Nováka. V tejto súťaži si zmerali sily žiaci z Michaloviec, Spišskej Novej Vsi, Pribeníka, Michaloviec, Prakoviec, v študijnom odbore kuchár a hotelová akadémia.

Pripravovali bryndzové halušky podľa vlastných receptov, pričom mohli využiť svoje získané odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia. Aj napriek technickým problémom s častým výpadkom elektrickej energie, ktoré nás sprevádzali,  sme obsadili krásne 1. miesto, čím sme dokázali že bryndzové halušky sa najlepšie varia na Liptove. Súčasťou súťaže bolo tiež pripraviť slávnostnú tabuľu v ľudovom štýle.

V závere boli žiaci vyhodnotení, ocenení spoločne aj so svojimi pedagógmi, ktorí ich pripravovali.

Mg. Gabriela Maceková