Úspech maturantov z OA DMJ Čadca

Podnikateľské vzdelávanie, ktoré realizujeme na Obchodnej akadémii D. M. Janotu v Čadci, opäť prinieslo krásne výsledky v podobe ocenenia našich žiakov.

V rámci súťaže Najlepší podnikateľský zámer 2022 s medzinárodnou účasťou, ktorú každoročne vyhlasuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a v partnerstve s Metropolitnou univerzitou Praha, naši žiaci predložili ich inovatívne podnikateľské zámery na posúdenie odbornej porote.

Súťaž bola vyhodnotená odbornou komisiou, ktorej členmi boli zástupcovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Metropolitnej univerzity Praha a Slovenského centra cvičných firiem.

V konkurencii cvičných firiem a ich podnikateľských zámerov zo Slovenska a Českej republiky, naši žiaci získali od odbornej poroty krásne bodové hodnotenia, a to nasledovne:

Cvičná firma: STUDENTASTIC, s. r. o. – inovatívna aplikácia pre študentov, autormi podnikateľského projektu sú žiaci: Lenka GÁBRIŠOVÁ, Katarína STRÁŇAVOVÁ, Roman KUBOŠNÍK a Patrik BANETKA, obsadila krásne 3. miesto.

Cvičné firmy HI-SMILE, s. r. o. (autorky: Andrea KULLOVÁ, Marta PETTEKOVÁ, Viktória ŠLAPKOVÁ) a PAYD, s. r. o. (autorky: Aneta MAJTANOVÁ, Aneta BRIŠOVÁ, Dominika LAJČÁKOVÁ a Emma PETRÁKOVÁ) obsadili 5. miesto.

Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Ing. Mária Kullová