Vianočná akadémia – SOŠ lesnícka, Tvrdošín

22.12.2023 sme si užili spoločne na Vianočnej akadémii aj vďaka finančnej podpore v rámci projektu Posilnenie etického správania a hodnotového vzdelávania v školách . Vianočná akadémia, to nie je len jeden deň. Na sviatky sme sa pripravovali snáď celý mesiac. Akciou Dobrý anjel, návštevou Mikuláša v centrách sociálnych služieb a medzi staršími ľuďmi, prednáškami a besedami na triednických hodinách, koledovaním, predovšetkým snáď nácvikom v čase voľna. Sme radi, že ste opustili svoje pohodlné gaučíky, venovali kopu času príprave a chystaniu, prišli medzi nás, pretože to predvianočné obdobie prenieslo čaro aj na Vianočnú akadémiu. Mgr. Vojtková pripravila so žiakmi vianočné pásmo kolied, prehliadky zvykov a obyčajov. Medzi nami sme privítali klientov CSS v Tvrdošíne, pohostili sme sa punčom, medovníčkami, oblátkami. Ej veru, postoj chvíľa, si krásna!