Vzdelávanie školských parlamentov z Hornej Oravy

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom v dňoch 27.-28.3.2023 realizovala vzdelávanie  pre školské parlamenty stredných škôl Hornej Oravy. Zúčastnilo sa ho 55 lídrov s parlamentov, ktoré pôsobia na školách : Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove, Gymnázium v Tvrdošíne , Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove , Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada v Námestove ,  Stredná odborná škola technická v Námestove , Stredná priemyselná škola informačných technológii Ignáca Gessaya v Tvrdošíne

Workhshopovo- diskusné stretnutie bolo zamerané na udržateľnosť a kvalitu participácie školských parlamentov. Účastníci poznali aké roly majú v tíme školského parlamentu, ako aktívne počúvať , dávať spätnú väzbu, vyjednávať, slušne riešiť konflikty. Podstatná časť vzdelávania bola venovaná analýze problémov školských parlamentov a ich príčinám. Cieľom a aktivitám, ktoré podporia kvalitu a udržateľnosť školských parlamentov na stredných školách Hornej Oravy. Vzdelávanie bolo zakončené možnosťou podať si malý projekt, ktorým  podporia viditeľnosť a  poslanie školského parlamentu.

Výzva na podanie žiadosti pre školské parlamenty, ktoré sa zúčastnili vzdelávania je zverejnená  TU

Cieľom série  vzdelávacích aktivít, ktoré bude RMŽK realizovať v romto roku sú nazvané #rozvíjajme je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách Žilinského kraja prostredníctvom angažovaných školských parlamentov . Vzdelávanie na Hornej Orave bolo prvé v sérií.

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.