Záujem o čítanie neutícha

Čítanie knihy je ustavičný dialóg. Čítame viac či menej? Aké knihy čítame? Zmenila karanténa náš čitateľský vkus? Aj na tieto otázky sa snažili odpovedať účastníci podujatia, ktoré sa uskutočnilo 22. a 23. marca v priestoroch novootvorenej školskej knižnice v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

Zorganizovala ho predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry v spolupráci so Školským parlamentom a Školským klubom Základnej školy Miloša Janošku.  

Slávnostného otvorenia vynovenej knižnice sa zúčastnili aj vzácni hostia – riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Marcela Feriančeková a vedúca odboru služieb Petronela Jančušková.

S veľkým ohlasom sa po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou stretla burza kníh, ktorá bola ďalšou zaujímavou sprievodnou akciou. Množstvo knižných titulov si tak našlo svojho majiteľa nielen medzi stredoškolákmi, ale aj žiakmi základnej školy. A bolo z čoho vyberať. Vo výpredaji kníh za symbolickú cenu sa totiž ocitli knihy rôznych žánrov (od beletrie cez detskú, ale aj náučnú literatúru). 

„Potešilo nás, že záujem o knihy a čítanie pandémia neovplyvnila. O to viac nás teší, že si knihy našli svojich vďačných čitateľov,“ potvrdila Marcela Feriančeková.

Podujatie malo aj dobročinný rozmer. Finančný obnos z predaja kníh v hodnote 296 eur bol venovaný žiakom prvého ročníka zo sociálne znevýhodneného prostredia na Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. Ivana Romanová, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov