Žiaci ŠUP v Ružomberku vytvorili sochu pre obec Vlkolínec

V sobotu 23. 9. 2023 a nedeľu 24. 9. 2023 sme sa so študentmi štvrtého ročníka z oddelenia Dizajn hračiek a produktov zúčastnili na podujatí vo Vlkolínci. Na mieste sme dokončovali sochu, ktorá bola vytvorená pri príležitosti tridsiateho výročia vstupu Vlkolínca do UNESCO pod dohľadom Mgr. art. Michala Hanulu. S realizáciou sme začali už v škole počas predošlého týždňa, a podieľali sa na nej okrem spomínaných štvrtákov, aj mladší študenti z oddelenia THR a štvrtáci z oddelenia DIN.

Návrh: Lea Veselovská

Realizácia: Ema Bartánusová, Roman Brtko, Roman Dvorštiak, Lea Veselovská, plus ďaľší študenti z oddelenia THR a DIN.