Župná kalokagatia 2022

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení 15. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2022. Súťaž sa uskutoční ako postupová krajská súťaž v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a jej okolí.

Záväznú prihlášku na súťaž vyplňte najneskôr v termíne do 09. mája 2022 (pondelok) elektronicky cez link: https://forms.gle/j85YzC66CrKKkGt37

V súvislosti so zmenou organizačného poriadku si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce zmeny:

 • zmena organizácie súťaže na postupové kolo a finálové kolo, bližšie informácie sú uvedené v organizačnom poriadku a propozíciách,
 • súťaže sa môžu zúčastniť iba žiaci školy, nie žiaci ktorí už ukončili štúdium na škole,
 • zmena súťažných kategórií, súťažia päťčlenné družstvá, pričom si škola päťčlenné družstvá tvorí podľa nasledovného kľúča:
 • päťčlenné zmiešané družstvá (traja chlapci a najmenej dve dievčatá) – žiaci stredných škôl,
 • päťčlenné chlapčenské družstvá – iba žiaci stredných škôl s 95% a viac chlapčenským kolektívom, chlapčenským družstvám sa k výslednému bežeckému času pridávajú  2 min.
 • päťčlenné dievčenské družstvá –  iba žiaci stredných škôl s 95% a viac dievčenským kolektívom.

Za stredné školy s prevažne chlapčenským kolektívom sa rozumie škola, ktorá má % podiel chlapcov z celkového počtu žiakov od 95-100 %.

Za stredné školy s prevažne dievčenským kolektívom sa rozumie škola, ktorá má % podiel dievčat z celkového počtu žiakov od 95-100 %.

 • Termíny realizácie športovo – vedomostnej súťaže Župnej kalokagatie:

*postupové kolo23.06.2022 a 24.06.2022 v dvoch pretekoch, pričom družstvá budú rozdelené v propozíciách

*finálové kolo28.06.2022

 • Prihlášku družstva na súťaž vyplňte iba elektronicky v priloženom linku a do uvedeného termínu,
 • Súpisku družstva prihlásenej školy je potrebné zaslať najneskôr do 01.06.2022 na mail: martina.gajdarova@zilinskazupa.sk,
 • Link na prihlášku, organizačný poriadok, súpisku, propozície, otázky súťaže ako i ostatné dôležité informácie ohľadne súťaže budú zverejnené na stránke Žilinského samosprávneho kraja: www.mojastredna.sk

VÝSLEDKOVÁ LISTINA POSTUPOVÉ KOLÁ:

 1. PRETEKY PRE REGIÓNY ORAVA, LIPTOV, TURIEC

2. PRETEKY PRE REGIÓNY HORNÉ POVAŽIE, KYSUCE

Postupujúce družstvá do finále:

 1. preteky:

Stredná odborná škola technická, Námestovo

Gymnázium, Ružomberok

Gymnázium, Tvrdošín

2. preteky:

Bilingválne gymnázium , Žilina

Spojená škola, Rosinská, Žilina

Gymnázium sv. Františka, Žilina

8 postupujúcich družstiev na základe času:

Gymnázium, Bytča

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

Gymnázium J. Lettricha, Martin

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Gymnázium, Rajec

Gymnázium, Turzovka

Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca

Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

súpiska finálové kolo:

Výsledky finálového kola Župnej kalokagatie 2022:

Ďalšie foto si môžete stiahnuť tu: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72177720300154897