Župná kalokagatia 2022

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení 15. ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2022. Súťaž sa uskutoční ako postupová krajská súťaž v Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina a jej okolí.

Záväznú prihlášku na súťaž vyplňte najneskôr v termíne do 09. mája 2022 (pondelok) elektronicky cez link: https://forms.gle/j85YzC66CrKKkGt37

V súvislosti so zmenou organizačného poriadku si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce zmeny:

  • zmena organizácie súťaže na postupové kolo a finálové kolo, bližšie informácie sú uvedené v organizačnom poriadku a propozíciách,
  • súťaže sa môžu zúčastniť iba žiaci školy, nie žiaci ktorí už ukončili štúdium na škole,
  • zmena súťažných kategórií, súťažia päťčlenné družstvá, pričom si škola päťčlenné družstvá tvorí podľa nasledovného kľúča:
  • päťčlenné zmiešané družstvá (traja chlapci a najmenej dve dievčatá) – žiaci stredných škôl,
  • päťčlenné chlapčenské družstvá – iba žiaci stredných škôl s 95% a viac chlapčenským kolektívom, chlapčenským družstvám sa k výslednému bežeckému času pridávajú  2 min.
  • päťčlenné dievčenské družstvá –  iba žiaci stredných škôl s 95% a viac dievčenským kolektívom.

Za stredné školy s prevažne chlapčenským kolektívom sa rozumie škola, ktorá má % podiel chlapcov z celkového počtu žiakov od 95-100 %.

Za stredné školy s prevažne dievčenským kolektívom sa rozumie škola, ktorá má % podiel dievčat z celkového počtu žiakov od 95-100 %.

  • Termíny realizácie športovo – vedomostnej súťaže Župnej kalokagatie:

*postupové kolo23.06.2022 a 24.06.2022 v dvoch pretekoch, pričom družstvá budú rozdelené v propozíciách

*finálové kolo28.06.2022

  • Prihlášku družstva na súťaž vyplňte iba elektronicky v priloženom linku a do uvedeného termínu,
  • Súpisku družstva prihlásenej školy je potrebné zaslať najneskôr do 01.06.2022 na mail: martina.gajdarova@zilinskazupa.sk,
  • Link na prihlášku, organizačný poriadok, súpisku, propozície, otázky súťaže ako i ostatné dôležité informácie ohľadne súťaže budú zverejnené na stránke Žilinského samosprávneho kraja: www.mojastredna.sk