Research Category: Spojené školy

SPOJENÁ ŠKOLA Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB ODBORNÉ UČILIŠTE (pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo iným zdravotným postihnutím) web: www.ssrk.sk email: riaditel@ssrk.sk tel.: +421 44 431 34 10 O ŠKOLE: Škola s vyše 70-ročnou tradíciou je vyhľadávaná pre jej dostupnú polohu a možnosťou ubytovania na vlastnom [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Žilina – Bytčica

SPOJENÁ ŠKOLA Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ODEVNÁ web: www.sszaby.sk email: skola@sszaby.sk tel.: +421 41 500 64 24 Facebook: https://www.facebook.com/spojenaskolabytcica Instagram: https://www.instagram.com/spojenaskolabytcica O ŠKOLE: Naša škola zabezpečuje teoretické vzdelávanie i odborný výcvik v študijných a učebných odboroch zameraných predovšetkým na služby v oblasti starostlivosti [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Rosinská cesta Žilina

SPOJENÁ ŠKOLA Rosinská cesta 4, 010 01 Žilina organizačné zložky: STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA web: www.sportovaskolaza.sk email: skola@sportovaskolaza.sk tel.: +421 41 500 44 08, +421 907 849 466 facebook: @sportovaskolaza O ŠKOLE: Sme jedinou strednou športovou školou v Žilinskom kraji, v ktorej zabezpečujeme kvalitný výchovno-vzdelávací proces vrátane športovej prípravy v komplexne vybavenom [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Scota Viatora Ružomberok

SPOJENÁ ŠKOLA Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB ODBORNÉ UČILIŠTE (pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) web: www.ssrk.sk email: riaditel@ssrk.sk tel.: +421 44 431 34 10 O ŠKOLE: Škola s vyše 70-ročnou tradíciou je vyhľadávaná pre jej dostupnú polohu a možnosťou ubytovania na vlastnom internáte. Pripravuje odborníkov [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Nižná

SPOJENÁ ŠKOLA Hattalova 471, 027 43 Nižná Organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU web: www.ssnizna.sk email: ssnizna@ssnizna.sk tel.: +421 43 538 14 05, +421 915 808 930 facebook: https://www.facebook.com/ Spojená škola Nižná instagram : ssnizna youtube: Spojená škola Nižná O ŠKOLE: Spojená škola v Nižnej je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca stredná škola. [...] Čítaj viac

SPOJENÁ ŠKOLA Československej armády Martin

SPOJENÁ ŠKOLA Československej armády 24, 036 01 Martin Organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RYBÁRSKA web: www.ssmt.sk email: ssmt@vuczilina.sk tel.: +421 43 400 11 10 facebook: SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN (verejná skupina) O ŠKOLE: Škola nadväzuje na tradíciu vzdelávania odborníkov pre strojársky priemysel v regióne Turiec. Aktuálne zabezpečuje odbornú [...] Čítaj viac