Kategória: Novinky zo škôl

Erasmus+ Oldenburg (Nemecko) – Gymnázium, Hlinská, Žilina

V dňoch 04.06.-10.06.2023 mala skupina žiakov III.A s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka možnosť navštíviť nemecké mesto Oldenburg prostredníctvom programu Erasmus+. Už počas cesty mohli účastníci zistiť, aké krásy Nemecko ukrýva. Napriek značnej únave a neskoršiemu príchodu nestratili úsmev na tvári, a to aj vďaka vrúcnemu prijatiu zo strany nemeckých hostiteľských rodín. Prvý deň začali žiaci návštevou Cäcilienschule, v priestoroch ktorej […]

Čítaj viac

Návšteva britského veľvyslanca v GVARZE

Posledné júnové dni v škole sa niesli v znamení upratovania tried a školy, vyhodnocovaním súťaží Super trieda či Najzdatnejšia trieda, ako aj očakávaním posledného dňa v škole. A práve v tomto období, 28.6.2023, sme privítali vzácnu návštevu, p. Nigela  Bakera, britského veľvyslanca v SR. Jeho záujem navštíviť našu školu vyvolala práca Jakuba Fileka na dejepisnú olympiádu pod názvom Ivan Otto Schwarz. Písal […]

Čítaj viac

Mladý tvorca 2023 – 1. miesto v súťaži TOP výrobok v oblasti elektrotechniky

V dňoch 21.-23.6.2023 sa v Nitre konala celoslovenská prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2023.  V rámci  30. ročníka tejto výstavy svoje aktivity prezentovalo takmer 100 škôl a  aj naša škola tu mala svoj výstavný stánok. Zároveň sme prihlásili výrobky našich žiakov a kolegov do súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR Do súťaže TOP výrobok v kategórii elektrotechnika sme […]

Čítaj viac

Olympijský deň 28.06.2023 SOŠ DaS Krásno nad Kysucou

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Tradícia športového dňa v duchu olympijských zásad sa uskutočnila aj našej škole. Vďaka podpore olympijského klubu v Čadci si študenti zasúťažili v rôznych športových disciplínach, napr. prekážkový […]

Čítaj viac

Prírodné vedy++ na GVOZE

Premýšľali ste niekedy nad tým, akým problémom čelia inžinieri pri vývoji najnovších rakiet? Ako možno vidieť zvuk? Či akú farbu majú hviezdy? Odpovede na uvedené otázky odzneli na školskej odbornej konferencii Prírodné vedy++, ktorá sa v júni uskutočnila na pôde Gymnázia, Veľká okružná, v Žiline. Študenti gymnázia, talenty z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a biológie si pre ostatných pripravili […]

Čítaj viac

Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na Spojenej škole, Rosinská cesta v Žiline

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili to projektu Budovania kultúry, klímy a mapovania potrieb školy, na základe zistení ktorých sme identifikovali niekoľko oblastí pre ďalšiu prácu. Týmto oblastiam rozvoja kultúry školy by sme sa chceli venovať aj v nasledujúcom období. Z daného grantu sa nám podarilo zrealizovať facilitáciu procesov v rámci vybraných triednych kolektívov prostredníctvom sebareflexie triednych kolektívov zameraných […]

Čítaj viac

Nesmieme zabudnúť (Lidice pre 21. storočie)

Památnik Lidice organizuje pre žiakov medzinárodnú vedomostnú súťaž Lidice pre 21. stor. V tomto roku sa konal už 18. ročník tejto súťaže. Spoluorganizátormi sú aj ďalšie inštitúcie, ako je Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzali minister kultúry ČR, ministerka obrany ČR, minister školstva, mládeže a […]

Čítaj viac

Gymleťáčka prvá v celoštátnom kole biologickej olympiády

V dňoch 16.6.2023 – 17.6.2023 sa konalo v Tatranskej Lomnici celoštátne kolo biologickej olympiády – kategória E, na ktorom sa  zúčastnila aj študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, terciánka Alžbeta Buľovská. Súťažila v odbornosti geológia a hoci sa do súťaže zapojila prvýkrát, hneď získala najvyššie umiestnenie – 1. miesto v celoštátnom kole.Naučila sa poznávať 50 minerálov a hornín, […]

Čítaj viac

Operácia Anthropoid. Odkaz Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša

Gymnázium Varšavská v Žiline roky spolupracuje s Nadáciou Polis a zúčastňuje sa besied, prednášok a diskusií na aktuálne a zaujímavé témy. Viaceré sú organizované priamo pre našich študentov. Pretože 27. mája si pripomíname atentát na Reinharda Heydricha, ktorý uskutočnili Jozef Gabčík z Poluvsia a Jan Kubiš, pani Milena Prekopová 18.5.2023 zorganizovala diskusiu na túto tému s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike venujú. Diskutovali […]

Čítaj viac