Kategória: Novinky zo škôl

Sila slova

Dňa 26. apríla sa v Novej Synagóge v Žiline konal prvý ročník celoslovenskej súťaže v anglickom a nemeckom jazyku Sila Slova. Nápad zorganizovať súťaž mala Mgr. Miljana Mišová, ktorá sa inšpirovala mestskou súťažou Shakespear’s Day. Pri realizácii projektu jej pomáhala Mgr. Andrea Benedeková, ktorá bola zároveň garantkou sekcie nemecký jazyk. Súťaž Sila Slova je jedinou svojho druhu […]

Čítaj viac

Festival študentskej podnikavosti – POZVÁNKA

Ahojte milí študenti, srdečne vás pozývame na Festival študentskej podnikavosti, ktorý sa bude konať 22.mája 2024 na rektoráte Žilinskej univerzity. Registrujte sa do 17. mája vyplnením krátkeho registračného formulára. Čaká nás dynamický, inšpiratívny program od 9:00 do 14:30 hod. a obedobageta k tomu. Potrebná registrácia. Účasť bezplatná. Načo sa môžete tešiť? V prípade otázok neváhajte […]

Čítaj viac

Mládežnícky parlament ŽSK

Dňa 14.05.2024 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Hlavným bodom stretnutia bolo schválenie štatútu MP ŽSK. Foto: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/72177720316952490 Dňa 22.4.2024 boli na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK predstavení členovia Mládežníckeho parlamentu ŽSK. Zástupcovia jednotlivých regiónov predstavili predsedníčke Erike Jurinovej a poslancom Zastupiteľstva ŽSK svoje vízie a hlavný zámer ich činnosti. Celkový počet […]

Čítaj viac

Národná cena kvality v odbornom vzdelávaní a príprave do rúk Obchodnej akadémie v Žiline

Obchodná akadémia, Veľká okružná v Žiline vyhrala v kategórii „Spätná väzba“. Štátny inštitút odborného vzdelávania – úsek celoživotného vzdelávania, ktorý plní úlohy národného referenčného miesta zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP)  podľa EQAVET, každoročne v závere „mesiaca kvality“ oceňuje výnimočné školy a osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o zvyšovanie kvality OVP na Slovensku. Tento ročník priniesol […]

Čítaj viac

Drevený 3D domček vyrobený pomocou lasera

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa úspešne zapojila do projektu Nadácie Orange pre podporu vzdelávania. Získala tak financie na nákup softvérového vybavenia, upgrade softvéru Woodwork for Inventor a na doplnenie lasera nožovým roštom 700×500 mm, ktorý zabezpečí plynulejší odvod spalín, vzniknutých pri rezaní laserom. Študenti 2. ročníka študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo manažment […]

Čítaj viac

Voice Of the Young AGE – VOYAGE

Národná agentúra programu Erasmus+ udelila našej škole grant na projekt Voice Of the Young AGE – VOYAGE v rámci Kľúčovej akcie 2: Partnerstvá pre spoluprácu. Projekt trvá 18 mesiacov. Jeho realizácia začala 28. 08. 2023 a končí 27. 02. 2025. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zručností, ktorými sa mladí zapájajú do občianskeho života spoločnosti, ako […]

Čítaj viac

Zlatá z matematiky

Minulý týždeň sa uskutočnilo celoslovenské finále súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina reprezentoval žiak IV. B Peter Czimmermann, ktorý v konkurencii ďalších 13 víťazov krajských kôl v obore Matematika, fyzika bravúrne prezentoval svoju prácu týkajúcu sa zovšeobecnenia Pascalovho trojuholníka a získal prvé miesto v tomto súťažnom obore.Peťovi srdečne gratulujeme.

Čítaj viac

Matematický Náboj

V Bratislave a Košiciach sa každoročne uskutočňuje celoslovenská súťaž Matematický Náboj. Tentokrát sa odohrala 19. apríla 2024. V čase konania súťaže riešili  rovnaké úlohy súťažné tímy v ďalších 10 krajinách Európy a Ázie. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina reprezentovalo 10 matematicky nadaných žiakov, ktorí súťažili v 2 tímoch. Seniorsky tím zložený zo žiakov IV. B a […]

Čítaj viac

Krajské kolo Matematickej olympiády

Dňa 9.4.2024 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina mala trojnásobné zastúpenie v kategórii C (žiaci prvého ročníka stredných škôl). Naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, keď sa umiestnili nasledovne:3.miesto: Peter Lukáčik (I.B)4.-10.miesto: Tomáš Kubík (I.B)11.-14.miesto: David Lučivňák (I.B)

Čítaj viac

Máme víťazku celoslovenského kola olympiády v anglickom jazyku!

Dňa 8. 4. 2024 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina reprezentovali dve šikovné žiačky z III.B – Tamara Balvín a Nina Sedliačková.Tamara vo svojej kategórii 2C2 anglofónnych žiakov zvíťazila a Nina vo svojej kategórii 2B obsadila 4. miesto.Dievčatá svoju znalosť anglického jazyka zúročili výbornými výsledkami a […]

Čítaj viac