Kategória: Novinky zo škôl

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR (Cheb)

Dňa 5. apríla 2023 sa v Gymnáziu Varšavská 1 v Žiline uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Naše gymnázium organizuje krajské kolo tejto súťaže od roku 2014, kedy sa prvýkrát konala súťaž vo všetkých krajoch ČR a SR. V tomto školskom roku je to už 31. ročník tejto medzinárodnej dejepisnej súťaže. Pre každý ročník je stanovená […]

Čítaj viac

Stretnutia k tvorbe Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji

V dňoch od 5.6. 2023 do 7.6.2023 sa uskutočnili stretnutia k tvorbe Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji prebiehali so zástupcami žiakov a koordinátorov školských parlamentov z regiónov na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne za región Orava, na Gymnáziu v Ružomberku za región Liptov a na Úrade ŽSK za regióny Kysuce, Turiec a Horné Považie. Súťaž […]

Čítaj viac

Stredná odborná škola drevárska a stavebná realizovala projekt „ Posilňovanie komunitných vzťahov“

          Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou v minulých mesiacoch pracovala na projekte pod názvom Posilňovanie komunitných vzťahov, prostredníctvom ktorého získala finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Zámerom projektu bolo rozprúdiť komunitný život v škole, jej okolí a v meste Krásne nad Kysucou.      Celý projekt bol rozčlenený na viacero etáp. Do školy sme pozvali […]

Čítaj viac

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne obhájila titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Cieľom medzinárodného vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) je zvýšiť informovanosť študentov o európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách. Program  tiež motivuje k tomu, aby sa mladí ľudia aktívne zapájali do demokratických procesov EÚ. Do programu EPAS  sa škola zapojila už v roku 2019, kedy získala titul Ambasádorská škola EP. V tomto školskom […]

Čítaj viac

Vráťme šport do škôl – grantový program, ktorý realizovala Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Z grantu Žilinského samosprávneho kraja “Vráťme šport do škôl” – Inovujeme športové vybavenie (aktivita: Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia športovísk) sa nám podarilo v značnej miere obnoviť a doplniť športové vybavenie pre potreby realizácie kvalitnej športovej prípravy v športoch ako sú futbal, hádzaná, basketbal, či všestranná športová príprava. Športové vybavenie však slúži a bude slúžiť aj žiakom školského […]

Čítaj viac

Víťazom celoštátnej súťaže „Môj podnikateľský sen 2023“  je žiak Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine

     Začiatkom školského roka 2022/23 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo celoštátnu súťaž s názvom „Môj podnikateľský sen“, ktorej sa zúčastnili žiaci z rôznych stredných odborných škôl na Slovensku. Jej cieľom bolo podporiť a rozvinúť kreativitu  žiakov, ich kritické myslenie a tiež posilniť schopnosť aplikovať ich  podnikateľské zručnosti  a vedomosti do reálnej podoby.      Úlohou súťažiacich bolo vypracovať projekt, ktorým predstavia svoj […]

Čítaj viac

TOP 5 Európskej súťaže v štatistike 2023 s tímom Gymnázia v Bytči

V európskom kole súťaže v štatistike sa tím „JASEJA“ nášho gymnázia umiestnil v najlepšej päťke, teda na neskutočnom 5. mieste z viac ako 30 tímov celej Európy! Tím tak zavŕšil úspešnú ceste po absolvovaní celoslovenského finále, o ktorom sme v nedávnej minulosti informovali. Organizátorom tejto unikátnej súťaže je Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ. […]

Čítaj viac

Štúrov Zvolen 2023 – VÝSLEDKY XXXVI. ročníka

Cieľom súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Súťaž prebieha na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. 27. apríla 2023 sa konalo regionálne kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen na pôde Krajského kultúrneho strediska v Makovického dome […]

Čítaj viac

FJDL – Finále Juniorskej debatnej ligy

Gymnázium Varšavká zo Žiliny hostila finálové tímy z celého Slovenska počas víkendu 3.6. – 4.6. 2023. Do finále postúpilo 10 najlepších tímov v 2. kategórii a 7 najlepších rečníkov z 1. kategórie, ktorí splnili podmienku účasti v prezenčnom a korešpondenčnom kole. Z debatného klubu Gvarza sa do finále dostali 3 tímy druhej kategórie a 5 rečníkov z prvej kategórie. Tímy z 2. kategórie Gvarza […]

Čítaj viac

Dejepisná olympiáda

Predstavujeme Vám súťažiacich osemročného gymnázia Varšavská v Žiline, ktorí si vybojovali postup zo školského kola Dejepisnej olympiády na okresné kolo: kategória C: Oliver Hrbáň a Matej Kubina  (4.B) kategória D: Dávid Janotka a Patrik Majerčák (3. B) kategória E: Šimon Benko a Jakub Noel Mičieta ( 2.A) kategória F: Marína Koscelníková (1.A) a Ľubor Čírsky (1.B) Okresné kolo prebiehalo 8. […]

Čítaj viac