Externá a kombinovaná forma nadstavbového a pomaturitného štúdia stredných škôl v ZP ŽSK

KYSUCE

okres Kysucké Nové Mesto

Stredná odborná škola strojnícka
adresa: Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
telefónne číslo: 041/421 22 13
e-mail: sossknm@za.psg.sk
internet: www.sossknm.sk
riaditeľ: Ing. Mgr. Ondrej Holienčík

nadstavbové štúdium denné
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
1 trieda – 24 žiakov

okres Čadca

Stredná odborná škola drevárska a stavebná
adresa: č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou
telefónne číslo: 041/438 53 37
e-mail: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
internet: www.sosdskrasno.sk
riaditeľ: PaedDr. Ján Palko

nadstavbové štúdium denné
6403 L podnikanie v remeslách a službách
1 trieda – 20 žiakov
nadstavbové štúdium externé
6403 L podnikanie v remeslách a službách
1 trieda– 24 žiakov

Stredná odborná škola obchodu a služieb
adresa: Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca
telefónne číslo: 041/432 15 90
e-mail: sekretariat@sosca.sk
internet: www.sosca.sk
riaditeľka: Ing. Ľudmila Verčimáková

nadstavbové štúdium denné
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
1 trieda – 30 žiakov

Stredná odborná škola technická
adresa: Okružná 693, 022 01 Čadca
telefónne číslo: 041/432 76 40
e-mail: info@sostca.sk
internet: www.sostca.sk
riaditeľ: Ing. František Kajánek

nadstavbové štúdium denné
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
1 trieda – 30 žiakov

LIPTOV

okres Liptovský Mikuláš

Hotelová akadémia
Adresa: Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
telefónne číslo: 044/552 46 94
e-mail: halm@halm.sk
internet: www.halm.sk
riaditeľka: Ing. Katarína Uličná

nadstavbové štúdium denné
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
1 trieda– 24 žiakov

skrátené štúdium externé
2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
1 trieda – 10 žiakov

Stredná odborná škola stavebná
adresa: Školská 8, 031 01 Liptovský Mikuláš
telefónne číslo: 044/552 14 09
e-mail: zssslm@zssslm.sk
internet: www.zssslm.sk
riaditeľka: Ing. Jana Ursínyová

nadstavbové štúdium denné
2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
3659 L stavebníctvo
1 trieda– 30 žiakov

Stredná zdravotnícka škola
adresa: Komenského, 031 01 Liptovský Mikuláš
telefónne číslo: 044/5522 497
e-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk
internet: www.szslm.edupage.org
riaditeľka: Ing. Silvia Blcháčová

pomaturitné kvalifikačné štúdium externé
5361 N praktická sestra
1 trieda – 20 žiakov
5370 N masér
1 trieda – 16 žiakov

skrátené štúdium externé
5371 H sanitár
1 trieda – 16 žiakov

Okres Ružomberok

Obchodná akadémia
adresa: Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok
telefónne číslo: 044/432 26 26
e-mail: oark.mail@gmail.com
internet: www.oark.edu.sk
riaditeľka: Ing. Ľudmila Kerndlová

pomaturitné kvalifikačné štúdium denné
6314 N cestovný ruch
1 trieda – 30 žiakov

Škola umeleckého priemyslu
adresa: Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok
telefónne číslo: 044/432 25 96
e-mail: sekretariat@suprk.sk
internet: www.suprk.sk
riaditeľka: RNDr. Danica Školníková

pomaturitné špecializačné štúdium denné
8610 Q odevný dizajn
0,5 triedy – 9 žiakov

8623 Q produktová tvorba
0,5 triedy – 18 žiakov

Spojená škola
adresa: Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
telefónne číslo: 044/431 34 00
e-mail: riaditel@zssos.sk
internet: www.zssos.sk
riaditeľ: Mgr. Július Bruncko

nadstavbové štúdium denné
6421 L spoločné stravovanie
0,5 triedy – 24 žiakov
6426 L vlasová kozmetika
0,5 triedy – 20 žiakov

skrátené štúdium externé
2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
1 trieda – 24 žiakov

externé štúdium
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6446 K kozmetik
1 trieda – 10 žiakov

ORAVA

okres Dolný Kubín

Obchodná akadémia
adresa: Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín
telefónne číslo: 043/586 48 01
e-mail: oadkubin@gmail.com
internet: www.oadk.edupage.org
riaditeľka: Ing. Vilma Janotíková

pomaturitné špecializačné štúdium externé
6332 Q daňové služby
1 trieda – 20 žiakov

Stredná odborná škola obchodu a služieb
adresa: Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín
telefónne číslo: 043/586 31 64
e-mail: skola@sosdk.edu.sk
internet: www.sosdk.edupage.sk
riaditeľ: RNDr. Peter Ištván

nadstavbové štúdium denné
6403 L podnikanie v remeslách a službách
0,7 triedy – 20 žiakov
6426 L vlasová kozmetika
0,3 triedy – 10 žiakov

nadstavbové štúdium externé
6403 L podnikanie v remeslách a službách
1 trieda – 20 žiakov
6426 L vlasová kozmetika
1 trieda – 10 žiakov

Stredná zdravotnícka škola
adresa: M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín
telefónne číslo: 043/586 48 13
e-mail: skola@szsdk.sk
internet: www.szsdk.edupage.org
riaditeľ: Mgr. Alojz Šutý

pomaturitné kvalifikačné štúdium externé
5361 N praktická sestra
1 trieda – 24 žiakov

skrátené štúdium externé
5371 H sanitár
1 trieda – 24 žiakov

okres Námestovo

Stredná odborná škola podnikania a služieb
adresa: Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
telefónne číslo: 043/552 23 48
e-mail: sosno@sosno.sk
internet: www.sosno.sk
riaditeľka: Ing. Erika Šušková

nadstavbové štúdium denné
6426 L vlasová kozmetika
1 trieda – 18 žiakov

Stredná odborná škola technická
adresa: Komenského 496/37, 029 01 Námestovo
telefónne číslo: 043/552 26 08
e-mail: sekretariat@sostno.sk;
internet: www.sostno.sk
riaditeľ: Ing. Jozef Kružel

nadstavbové štúdium denné
2414 L 04 strojárstvo-podnikanie a služby
0,5 triedy – 12 žiakov
3659 L stavebníctvo
0,5 triedy – 12 žiakov

okres Tvrdošín

Spojená škola
adresa: Hattalova 471, 027 43 Nižná
telefónne číslo: 043/538 14 05
e-mail: ssnizna@ssnizna.sk
internet: www.spojenanizna.edu.sk
riaditeľ: Ing. Peter Smolár

skrátené štúdium externé
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
1 trieda – 30 žiakov

HORNÉ POVAŽIE

okres Žilina

Hotelová akadémia
adresa: Hlinská 31, 011 20 Žilina
telefónne číslo: 041/701 04 25
e-mail: sekretariat@hazilina.sk
internet: www.hazilina.sk
riaditeľka: Ing. Helena Milčevová

nadstavbové štúdium denné
6421 L spoločné stravovanie
1 trieda – 24 žiakov

Stredná zdravotnícka škola
adresa: Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
telefónne číslo: 041/700 35 71
e-mail: admin@szshlbokaza.edu.sk
internet: www.szshlbokaza.edupage.org
riaditeľka: Mgr. Daniela Peclerová

vyššie odborné štúdium
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra
1 trieda – 24 žiakov

pomaturitné kvalifikačné štúdium externé
5361 N praktická sestra
1 trieda – 30 žiakov

skrátené štúdium externé
5371 H sanitár
1 trieda – 24 žiakov

Stredná odborná škola stavebná
adresa: Tulipánová 2, 011 62 Žilina
telefónne číslo: 041/723 22 59
e-mail: sekretariat@sosstavebnaza.sk
internet: www.sosstavebneza.sk
riaditeľ: Ing. Josef Ilčík, PhD.

nadstavbové štúdium denné
3659 L stavebníctvo
1 trieda – 24 žiakov

nadstavbové štúdium externé
3659 L stavebníctvo
1 trieda – 10 žiakov

Stredná odborná škola podnikania
adresa: Sasinkova 45, 011 43 Žilina
telefónne číslo: 041/562 24 93
e-mail: info@sospza.sk
internet: www.sospza.sk
riaditeľka: Mgr. Alena Chupáčová

nadstavbové štúdium denné
6403 L podnikanie v remeslách a službách
1 trieda – 24 žiakov

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
adresa: Predmestská 82, 010 62 Žilina
telefónne číslo: 041/723 27 07
e-mail: sekretariat@spospredza.edu.sk
internet: www.spospredza.edu.sk
riaditeľ: Ing. Ľubomír Schvarc

vyššie odborné štúdium
4221 Q vidiecka turistika
0,4 triedy – 10 žiakov
4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny
0,6 triedy – 14 žiakov

Spojená škola
adresa: Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
telefónne číslo: 041/500 64 23
e-mail: skola@sszaby.sk
internet: www.sszaby.sk
riaditeľka: Ing. Beáta Palovská

nadstavbové štúdium denné
6426 L vlasová kozmetika
1 trieda – 20 žiakov

Stredná odborná škola dopravná
adresa: Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
telefónne číslo: 041/525 36 14
e-mail: sekretariat@doaza.edu.sk
internet: www.doaza.edu.sk
riaditeľka: Ing. Mária Vítová, PhD., MBA

nadstavbové štúdium denné
2414 L 04 strojárstvo-podnikanie a služby
0,5 triedy – 10 žiakov
3757 L dopravná prevádzka
0,5 triedy – 10 žiakov

TURIEC

okres Martin

Stredná odborná škola dopravná
adresa: Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa
telefónne číslo: 043/428 14 86
e-mail: sosdmt@sosd.sk
internet: www.sosd.sk
riaditeľka: PhDr. Jarmila Matejčíková

nadstavbové štúdium denné
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
0,5 triedy – 12 žiakov
3757 L dopravná prevádzka
0,5 triedy – 12 žiakov

Stredná odborná škola obchodu a služieb
adresa: Stavbárska 11, 036 80 Martin
telefónne číslo: 043/413 53 11
e-mail: zssmt@zssmt.sk
internet: www.sosmt.edupage.sk
riaditeľ: Mgr. Danka Černáková

nadstavbové štúdium denné
6403 L podnikanie v remeslách a službách
1 trieda – 26 žiakov

skrátené štúdium externé
2964 H cukrár
3473 H 08 polygraf knihár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač
1 trieda – 18 žiakov

Spojená škola
adresa: Červenej armády 25, 036 01 Martin
telefónne číslo: 043/ 400 11 10
e-mail: ssmt@vuczilina.sk
internet: www.ssmt.sk
riaditeľ: PaedDr. Jozef Zanovit

nadstavbové štúdium denné
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
1 trieda – 26 žiakov

Stredná odborná škola pedagogická
adresa: SNP 509/116, 039 14 Turčianske Teplice
telefónne číslo: 043/492 27 70
e-mail: sosptr@vuczilina.sk
internet: www.psatt.edu.sk
riaditeľka: Ing. Katarína Hanková

pomaturitné kvalifikačné štúdium externé
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
1 trieda – 30 žiakov