Na Slovensku víťazi, vo svete zlatí

Na Slovensku víťazi, vo svete zlatí

Tohtoročná fyzikálna misia žiakov bilingválnej V. E triedy  Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine Mareka ČerveňaMartina Pecka na Festivale vedy a techniky AMAVET mala úspešné pokračovanie v celoštátnom novembrovom kole v Bratislave. S projektom s názvom Dekarbonizácia emisných plynov vstrekovaním hydroxidu sodného v kategórii Fyzika a astronómia sa zaradili medzi víťazov a získali cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zároveň postup na európsku súťaž EUCYS (European Union Contest for Young Scientists). Táto súťaž je iniciatívou Európskej komisie s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej kariére vo vede a technike.

Marek a Martin sa zapojili aj do celosvetovej súťaži vo fyzikálnom výskume WYPIO (World Young Physicists Investigation Olympiad). Postúpili do finálovej časti súťaže.

Vo finále ich čakalo riešenie problému z oblasti teoretickej fyziky. Po preštudovaní odborného článku na tému  Kvantový algoritmus na klasifikáciu supersymetrického vrcholu kvarkovej udalosti bolo ich úlohou urobiť prieskum v danej problematike, vytvoriť kreatívne nápady, kritické riešenia problémov a napísať svoje výsledky ako správu podľa pravidiel vedeckej práce. 

Na splnenie tejto úlohy mali dva týždne. A tak chlapci študovali, konzultovali (aj s vysokoškolskými profesormi) a písali.

Výsledkom ich práce je vedecká správa s názvom Zníženie počtu detekovaných štandardných modelových častíc pri hľadaní supersymetrických častíc.

Prácu odoslali a čakali na výsledky hodnotenia. Ich úsilie bolo odmenené mimoriadnym úspechom – stali sa držiteľmi certifikátu Gold Award zo svetového finále fyzikálnej súťaže WYPIO.

Pre vytvorenie predstavy, o čom ich práca je, prikladáme jej anotáciu:

Detekcia supersymetrických častíc je nepochybne jedným z najvyhľadávanejších a najvýznamnejších potenciálnych objavov Veľkého hadrónového urýchľovača už od jeho prvej koncepcie v roku 1998. Problém, ktorý sme považovali za najväčší v tomto hľadaní existencie supersymetrie, bol neschopnosť rozlíšiť prítomnosť supersymetrických častíc od pozadia štandardného modelu. Predpokladali sme, že mechanická separácia štandardných modelových častíc pomocou Stern-Gerlachovho experimentu by tomuto úsiliu napomohla odstránením prípadných supersymetrických častíc od pozadia. Predpokladali sme, že táto metóda uľahčí výskum a rozpoznávanie nových objavov obmedzením počtu interferujúcich častíc štandardného modelu na bozóny W, Z a Higgs, čím sa výrazne zníži výpočtový výkon a výpočtová odbornosť potrebná na rozlíšenie zamýšľaných častíc od pozadia.

Hlavným poslaním súťaže WYPIO je vybudovať globálnu sieť študentov z celého sveta prostredníctvom fyzikálnych aktivít, náročných súťaží, budovania dobrých zručností a úzkej spolupráce.

Fyzikálny príbeh MarekaMartina pod vedením PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD., sa nekončí, pretože existuje aj súťaž s názvom WISPO…