Seminár pre výchovných poradcov

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja organizuje dňa 26.1.2023 od 13,00 – 14,30 online seminár pre výchovných poradcov, ktorý je venovaný aktuálnym témam kariérového poradenstva poskytovaného žiakom základných škôl.

Doplňujúce informácie vám poskytne odbor školstva a športu ŽSK na t. č. + 421 41 5032 256 

Prezentácie zo semináru nájdete tu: